Transparència

Comptabilitat VSEC

Els comptes clars

Documentació VSEC

Trobaràs les actes de les nostres assemblees, la declaració de béns dels nostres regidors i els sous.

Documentació Ajuntament

Trobaràs els ordres del dia i les actes de totes les comissions informatives i Patronats municipals.

Segueix-nos a Twitter

Videoteca

Tipo de error: "Forbidden". Mensaje de error: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Dominio: "youtube.quota". Razón: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Comprueba en YouTube si el id UCV-urwRYKw6d-FuP82ZpTLA corresponde a un channelid. Revise el FAQ del plugin or envíe los mensajes de error a support.