Documentació VSEC

Actes

Les actes de totes les nostres assemblees són públiques.

Declaració de béns

La declaració de béns que van fer els nostres regidors quan van acceptar el càrrec.

Sous

Publicarem de manera mensual totes les retribucions que rebin els nostres regidors.

Segueix-nos a Twitter