Comptabilitat Vila-seca En Comú

Els comptes clars. Vila-seca En Comú no es finança de cap banc i treballem amb la banca ètica, Triodos Bank.
La campanya electoral la vam fer amb les aportacions dels membres de l’assemblea i amb molta artesania i treball manual, vam gastar menys de 1000 euros.
Actualment els ingressos que rebem són els que estableix la llei per ser Grup Municipal i la donació íntegra de totes les retribucions que la companya Elisabet Sánchez com a regidora rep per les assistències als plens i comissions informatives i l’excedent a un salari mínim interprofessional per part del company Mario Téllez, actualment a l’atur.
A continuació teniu un resum de la comptabiitat de 2015 i de 2016, per a qualsevol dubte estem a la vostra disposició:

Quantitat Motiu
23€ Donació Elisabet Sánchez Juny 2015
628€ Donació Elisabet Sánchez Juliol 2015
587€ Donació Elisabet Sánchez Setembre 2015
869€ Donació Elisabet Sánchez Octubre 2015
587€ Donació Elisabet Sánchez Novembre 2015
1192€ Donació Elisabet Sánchez Desembre 2015
1462,5€ Ajuntament Vila-seca, 7 mesos grup municipal
1383,92€ Donació Mario Tellez 2015, excedent SMI

TOTAL INGRESSOS: 6732,42€

Quantitat Motiu
138,65€ Àgora 0
80€ Àgora 1
850€ Fiança del local
431,38€ Mensualitat del local Novembre 2015
431,38€ Mensualitat del local Desembre 2015
125,4€ Gastos gestoria, contracte i dos mensualitats
165,76 IRPF del local, dos mesos
51,12€ Electricitat, 2 mesos

TOTAL DESPESES: 2273,69€

TOTAL INGRESSOS 6732,42
TOTAL DESPESES 2273,69
BALANÇ 4458,73

 

Quantitat Motiu
547€
Donació Elisabet Sánchez Gener 2016
547€ Donació Elisabet Sánchez Febrer 2016
547€ Donació Elisabet Sánchez Març 2016
1111€ Donació Elisabet Sánchez Abril 2016
547€ Donació Elisabet Sánchez Maig 2016
829€ Donació Elisabet Sánchez Juny 2016
4500€ Ajuntament Vila-seca, per grup municipal
829€ Donació Elisabet Sánchez Juliol 2016
 0€  Donació Elisabet Sánchez Agost 2016
829€ Donació Elisabet Sánchez Setembre 2016

TOTAL INGRESSOS: 10286€

Quantitat Motiu
439,53€
Ágora2+Ágora3+Ágora4+Ágora5+Ágora6
174,58€
Seguro Local+Resposabilidad Civil
33,02€
Projecte contraincendis
5202€
Mensualitat del local 2016
410,4€
Gestoria fins a 14/12/2016
753,35€
Impostos AEAT fins a 14/12/2016
525,21€
Aigua, llum local fins a 14/12/2016
355,11€
Orange (Adsl+tel)
18€
 Comissió targeta
 500€  Feines al local
 96,8€ Diversos: Rotulació vidre local
735,94€ Diversos: pintura, mobiliari, oficina, inauguració

TOTAL DESPESES: 9243,94€

TOTAL INGRESSOS 2016 10286€
TOTAL DESPESES 2016
9243,94€
BALANÇ 2015 4458,73€
BALANÇ 2016  1042,06€

 

Quantitat Motiu

2188,28€

Donació Mario Téllez (Indemnitzacions per ple, comissió informativa)
3000€ Donació Elisabet Sánchez (Indemnitzacions per ple, comissió informativa)
3000€ Ajuntament Vila-seca, per grup municipal

TOTAL INGRESOS: 9688,28

Quantitat Motiu

595,44€

ADSL Orange

494,28€

Butlletí Àgora

221,34€

Consumo aigua del local

5202€

Lloguer local

42,43€

Contribució Autobús NTP

326,71€

Xapes música al carrer

16€

Comisions Triodos

750€

Millora local

534,12€

Electricitat local
414,96€ Gestoria
748,03€ Impostos
3,8€ Mantenimient contra incendis
191,93€ Assegurança local

TOTAL DESPESES: 9592,04€

TOTAL INGRESSOS 2016 9688,28
TOTAL DESPESES 2016 9592,04€
BALANÇ 2015 4458,73€
BALANÇ 2016 1042,06€
BALANÇ 2017  96,24€
TRESORERIA 6272,7€

 

 

Segueix-nos a Twitter