Acció Municipal

Plens

En molts municipis es normal poder veure el ple municipal per la televisió local o per internet.
Un compromís que vam adquirir en el programa electoral va ser la gravació i difussió dels plens municipals. En aquesta secció els trobaràs.

Mocions

Totes les mocions presentades al ple per part de Vila-seca En Comú

Recursos

Recullim els recursos presentats.

Al·legacions

Recullim els recursos presentats.

Acord pressupostos 2020

Recullim els recursos presentats.

Segueix-nos a Twitter

Videoteca

Tipo de error: "Forbidden". Mensaje de error: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Dominio: "youtube.quota". Razón: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Comprueba en YouTube si el id UCV-urwRYKw6d-FuP82ZpTLA corresponde a un channelid. Revise el FAQ del plugin or envíe los mensajes de error a support.