Recursos

En aquesta secció penjarem els recursos i al·legacions que anirem fent al llarg de la nostra etapa a les institucions.

Relatiu recurs règim sessions plenàries períodes vacacionals

Resposta positiva de l'equip de govern al recurs de reposició de les sessions plenàries en períodes vacacionals

Segueix-nos a Twitter

Videoteca

Tipo de error: "Forbidden". Mensaje de error: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Dominio: "youtube.quota". Razón: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Comprueba en YouTube si el id UCV-urwRYKw6d-FuP82ZpTLA corresponde a un channelid. Revise el FAQ del plugin or envíe los mensajes de error a support.