Proposen senyalar els espais on les ordenances no permeten l’ús de petards i introduir noves alternatives, com per exemple espectacles lumínics amb drons o altres enginys, per aconseguir que els espectacles organitzats pel consistori siguin més inclusius.

El Grup Municipal de Vilaseca en Comú proposarà en la sessió plenària del proper divendres que l’Ajuntament es comprometi a introduir alternatives, com per exemple espectacles lumínics amb drons o altres enginys, en aquells espectacles organitzats pel consistori. L’objectiu és aconseguir espectacles més inclusius per permetre que els veïns i veïnes que mai hi assisteixen per motius de salut puguin gaudir d’ells com la resta de la ciutadania.

Així mateix, des de la coalició d’esquerres també proposen especificar i senyalar els espais en què no es permet l’ús de petards. Segons les ordenances vigents no es permeten espectacles pirotècnics ni l’ús de petards a menys de 200 metres dels edificis per a usos hospitalaris, cases de repòs o de la tercera edat, centres d’assistència primària, guarderies d’animals, jardins públics o espais que l’Ajuntament consideri que cal preservar.

Nuria Miret, portaveu adjunta i impulsora de la moció, assenyala que, “si bé la normativa és clara, ni la difusió ni el control de la mateixa és adient, cosa que provoca el seu incompliment generalitzat en els dies assenyalats i, per tant, no s’evita el perjudici a persones i altres essers vulnerables”.

Des de la formació sostenen que l’ús de la pirotècnia està en constant evolució amb l’objectiu de minorar els perjudicis que pot ocasionar.  Posen com exemple els focs artificials de baix soroll, cada cops més utilitzats a diferents municipis del nostre territori, com és el cas de Roda de Berà o Calafell. Sostenen que aquest tipus de pirotècnia té com a principal avantatge un menor nivell sonor, “per la qual cosa són més inclusius, conciliadors i respectuosos amb totes les persones i els animals.