Proposen elaborar un estudi dels espais susceptibles de ser habilitats com «espais d’art» pel desenvolupament i creació d’art urbà, poc fomentat al municipi.

El Grup Municipal de Vila-seca en Comú ha presentat en el registre municipal d’entrada una iniciativa per potenciar l’art del urbà que es sotmetrà a votació en la propera sessió plenària.

Concretament plantegen incentivar les activitats de muralisme, tot elaborant un estudi dels espais (murs, parets, recintes, superfícies, edificis municipals, vies públiques passos de vianants, rotondes, façanes, etc.), susceptibles de ser habilitats com «espais d’art» pel desenvolupament i creació d’art urbà al municipi.

Els Comuns sostenen que el muralisme, entès com la creació de pintures que es fan al llarg d’una paret o mur, “és una manifestació d’art urbà poc arrelada al municipi que pràcticament mai ha estat promoguda pels poders públics”.

Igualment, des de la coalició d’esquerres consideren que el muralisme, de manera convenientment regulada, “és una manera de transformar els espais més oblidats del municipi”.