Sensibilitzar, educar i informar és clau per millorar

El Ple Municipal aprova un paquet d’al·legacions per incorporar mesures socials a l’Ordenança Reguladora del Consum Indegut de Begudes Alcohòliques.

El Ple Municipal de Vila-seca ha aprovat introduir un paquet d’al·legacions per incorporar mesures de caire social a l’Ordenança Reguladora del Consum Indegut de Begudes Alcohòliques en Espais Públics del Municipi de Vila-seca. Els Comuns asseguren que, si bé era necessària la creació d’una ordenança per regular el consum indegut d’alcohol als espais públics, van presentar al·legacions perquè consideren imprescindible “afegir mesures de sensibilització, informació, educació i prevenció que permetin ampliar el focus en la lluita contra l’alcoholisme i que vagi més enllà de mesures exclusivament punitives”. Entre d’altres coses proposen realitzar activitats d’informació i prevenció dirigides tant als menors, com a les famílies, per dotar-les d’eines per enfrontar-se a un possible consum precoç de begudes alcohòliques per part dels seus fills.

L’informe dels tècnics de l’Ajuntament va considerar “ajustat a l’esperit de l’ordenança incorporar accions de conscienciació, sensibilització, educatives i formatives”. Des de la formació han manifestat la satisfacció per l’informe tècnic favorable així com pel vot favorable dels regidors de la corporació.