Participa

Vila-seca En Comú és un moviment assembleari de vocació municipal que es construeix col·lectivament on totes les persones amb voluntat de canvi  som necessàries. Celebrem assemblees obertes a tota la ciutadania periòdicament que són publicades amb suficient antelació a l’agenda d’aquesta pàgina web, a les xarxes socials i enviades al correu electrònic de les persones afiliades.

Així mateix, també realitzem reunions de comissions i àrees de treball temàtiques que són els espais on consensuem propostes per plantejar-les a l’assemblea i executem les decisions que es prenen a l’assemblea.

A més a més, disposem d’eines telemàtiques que ens permeten treballar col·lectivament i prendre decisions online cosa que fa que el treball en comú sigui més eficient i permet la participació malgrat no es pugui assistir a totes les trobades presencials.

Si estàs interessat/da en formar part de la nostra família i vols que t’informem de les nostres activitats, omple el següent formulari i deixa’l a la nostra bústia juntament amb una fotocòpia del teu DNI.

DOCUMENT AFILIACIÓ VILA-SECA EN COMÚ