Demanen que el Consistori promogui mercats de segona mà amb la cooperació del teixit associatiu local, augmentar els contenidors destinats a la recollida de roba i fer campanyes per conscienciar sobre la necessitat de reciclar el material tèxtil pels canals adequats.

El Grup Municipal de Via-seca en Comú defensarà en la propera sessió plenària l’adhesió del municipi del Tarragonès al Pacte per a la Moda Circular, impulsat el darrer mes de maig per La Generalitat de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i l’Ajuntament de Barcelona així com entitats del sector del reciclatge i del tèxtil

 Els objectius generals del Pacte són una reducció significativa per al 2024 de la generació de residus tèxtils, entre un 5 i un 10%, incrementar entre un 20 i un 30% el percentatge de recollida selectiva i de valorització d’aquests residus.

Des de la formació de l’esquerra transformadora manifesten que a Catalunya cada persona consumeix anualment entre 21,5 i 26 kg de roba, però només es recull selectivament menys del 12%. La major part, una mica més del 88% van destinats als abocadors, o bé s’incineren. De tota la roba que es rebutja el 50% es pot reutilitzar i més del 35% reciclar, consideren.

Per aquest motiu, demanen que, a més de l’adhesió formal al pacte, el consistori acordi promoure mercats de segona mà amb la cooperació del teixit associatiu local, augmentar els contenidors destinats a la recollida de roba i fer campanyes per conscienciar sobre la necessitat de reciclar el material tèxtil pels canals adequats.