Ambdues administracions reconeixen el problema però no es posen d’acord amb les causes i no desenvolupen actuacions per solucionar-lo perquè consideren que la competència per recau en l’altra administració. Vila-seca en Comú, part denunciant, reclama celeritat.

Desprès dels requeriments pertinents, el Síndic de Greuges ja ha obtingut resposta del Departament d’Educació i l’Ajuntament de Vila-seca en relació al problema amb la manca de calefacció al menjador de l’Escola la Canaleta.

La investigació sorgeix fruit de la denuncia efectuada pel Grup Municipal de Vila-seca en Comú en resposta a les queixes relatives a la manca de calefacció al menjador de l’Escola La Canaleta, a Vila-seca, i que afecta a l’alumnat que fa ús del servei d’acollida i els que es queden a dinar.

A través de l’informe enviat al Síndic per part del Departament d’Educació, s’exposa que el problema de climatització del menjador escolar es deu fonamentalment “a l’obertura de finestres d’aquest espai durant totes les hores lectives quan les directrius recomanen que només s’obrin, i no del tot, entre deu i quinze minuts entre activitats”.

La informació facilitada per l’Ajuntament de Vila-seca, però, exposa que la mala climatització del menjador escolar es deu també a “un problema de disseny de la instal·lació realitzada durant la construcció de l’escola, tot i que aquesta no s’acaba de determinar”. Alhora, afegeix que aquesta administració local “no té competències per fer la inversió necessària per solucionar el problema de la instal·lació de calefacció de l’escola i que aquesta necessitat de millora és competència del Departament d’Educació, perquè depassa el manteniment del centre”.

Així doncs, els informes del Departament d’Educació i de l’Ajuntament de Vila-seca reconeixen el problema però no es posen d’acord amb les causes i no desenvolupen actuacions per solucionar-lo perquè consideren que la competència per resoldre-ho recau en l’altra administració.

En vista d’aquesta discrepància tècnica, el Síndic ha demanat al Departament d’Educació i a l’Ajuntament de Vila-seca que inspeccionin conjuntament la instal·lació de calefacció del centre i les seves prestacions en l’espai de menjador escolar i que es coordinin per decidir i adoptar les mesures necessàries per resoldre la problemàtica plantejada.

Mario Téllez, portaveu del Grup Municipal de Vila-seca en Comú i part denunciant, s’ha mostrat satisfet amb la feina efectuada pel Síndic de Greuges i ha instat a totes dues parts a que “deixin de fugir d’estudi amb excuses de mal pagador i agafin la paella pel mànec”.  Téllez lamenta que hagi estat necessari la seva denúncia i l’arbitratge del Síndic “per aconseguir una cosa tan bàsica, com és que ambdues administracions es coordinin per solucionar un problema greu que afecta al confort de molts infants del nostre municipi”.