Imatge de l’aturada a Vila-seca del dia 15 de juny

Els treballadors i les treballadores d’Atenció Primària de la Xarxa Sanitària Santa Tecla continuen patint les conseqüències de la crisi. La seva precarietat laboral repercuteix a la salut de les persones.  Tant és així que el Comitè d’Empresa de la Xarxa Santa Tecla ha manifestat que els treballadors i les treballadores pateixen sobrecàrregues de feina per la manca de substitucions de baixes laborals i vacances que es tradueixen en agendes de treball dobles, més hores de consulta i més guàrdies per cobrir.

Igualment, afirmen que pateixen retallades retributives i salaris congelats. A més a més, consideren que la seva activitat està excessivament burocratitzada cosa que va en detriment del temps necessari per atendre al pacient. Per últim, manifesten que les consultes estan col·lapsades i que, en arribar l’estiu, la població que atenen augmenta considerablement sense que s’incrementi el personal per atendra-la en proporció adequada. Davant aquesta situació els i les representants dels treballadors i les treballadores han proposat a l’empresa un seguit de mesures amb la intenció de millorar les condicions laboral i poder oferir, d’aquesta manera, una atenció adient a la població.

Malauradament no han obtingut cap resposta i és per això que han iniciat un seguit de mesures per conscienciar a la població i a l’Administració de la precarietat en què està instal·lada la sanitat al nostre territori i de la necessitat de més dotació i recursos. Per aquest motiu, han convocat als treballadors dels centres ABS Vila-Seca, Llevant, Torredembarra, Arboç, Vendrell i Calafell i a la població en general, a realitzar diverses aturades a la porta de les Àrees Bàsiques de Salut.

Des de Vila-seca en Comú volem manifestar tot el nostre suport al personal laboral de la Xarxa Santa Tecla. Així mateix anunciem que estem treballant per portar les seves demandes a l’Ajuntament. Aviat tindreu més notícies!!