Posem en coneixement la existència d’una una partida per a la concessió de prestacions econòmiques que tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitat d’aquelles persones que es troben en situacions econòmiques desfavorides.

Els conceptes pels quals s’habiliten ajudes són, entre d’altres, alimentació i necessitats bàsiques de subsistència (menjar, higiene, …), habitatge i subministraments (lloguer, hipoteca, aigua, llum …), educació ( llar d’infants, casal, llibres escolars, menjador escolar …)

Per ser beneficiari cal, entre altres circumstàncies, disposar d’uns ingressos mensuals inferiors a 739 € per persona als quals cal sumar 369 € per adult i 221 € detall. Així doncs, per complir amb el requisit econòmic una família de dos adults i un menor han d’ingressar menys de 1329 € mensuals

A continuació adjuntem les bases de les ajudes. Davant la poca promoció que fa l’equip de govern preguem difusió perquè no hi hagi persones en situació de ser beneficiàries que no puguin gaudir d’elles per desconeixement.

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts d’urgència social