L’Economia Social i Solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre. També es caracteritzen perquè són independents pel que fa als poders públics, actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i, també, són promotores de canvi social.

Les iniciatives que la conformen són molt diverses. De fet trobem iniciatives de l’Economia Social i Solidària en tots els sectors de l’activitat econòmica, des de l’energia fins a la cultura o l’alimentació. Però totes comparteixen uns elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l’Economia Social i Solidària:

  • La gestió democràtica i participativa. En lloc del model organitzatiu jeràrquic en què unes quantes persones controlen, gestionen i decideixen sobre els recursos, el patrimoni, la informació i el futur de la majoria, l’Economia Social i Solidària introdueix la democràcia en l’economia i en l’empresa.
  • L’orientació a les necessitats humanes. L’Economia Social i Solidària tracta de recuperar la funció originària de l’economia posant-la al servei de les persones per gestionar els recursos equitativament i explotar-los de manera sostenible, així com crear un model de producció que converteixi el treball en un instrument de satisfacció de les necessitats humanes.
  • El compromís amb la comunitat. Les organitzacions de l’Economia Social i Solidària contribueixen a millorar la societat mitjançant la creació d’ocupació, la prestació de serveis, la vinculació al territori, el suport a causes socials, el finançament d’iniciatives de solidaritat amb els països empobrits i la col·laboració amb moviments socials transformadors.

Des de Vila-seca en Comú volem contribuir al creixement d’aquest tipus d’economia alternativa al nostre municipi. Per aconseguir-ho hem proposat que l’Ajuntament de Vila-seca s’adhereixi a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària. Aquí teniu el text íntegre de la moció presentada el 2/12/2017

Moció per adherir Vila-seca a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària