Reclamem que els motius econòmics no siguin un impediment per cursar estudis musicals

Proposem iniciar un estudi per establir beques municipals per a l’alumnat de l’Escola de Música i del Conservatori amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació musical així com potenciar l’esforç en millorar el rendiment acadèmic.

El nostre Grup Municipal presentarà en el Ple Municipal del proper divendres una proposta per realitzar un estudi econòmic que analitzi la possibilitat d’establir beques municipals per a l’alumnat de l’Escola Municipal de Música de Vila-seca i del Conservatori Professional de Vila-seca.

L’objectiu d’aquesta proposta és “garantir la igualtat d’oportunitats de tots els veïns i veïnes del municipi en l’accés a l’educació musical, així com potenciar l’esforç en millorar el rendiment acadèmic”. Per fer-ho efectiu proposen que les condicions per aconseguir la beca tinguin en compte la renda de la unitat familiar així com els expedients acadèmics del curs anterior de l’alumnat ja matriculat, o de la prova d’accés, per a l’alumnat nou.

Cada cop són més les famílies que no poden gaudir d’aquest servei públic municipal per qüestions de caire econòmic i considerem que un municipi amb deute zero i superàvits anuals superiors al milió d’euros pot i ha d’establir un servei de beques que garanteixi una educació musical pública, de qualitat i universal en la qual ningú es pugui veure privat d’anar per motius econòmics.

MOCIÓ PER IMPLEMENTAR BEQUES MUNICIPALS PER A L’ALUMNAT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE VILA-SECA