Segons dades extretes de l’ Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya,  el municipi de Vila-seca va tancar el mes de març amb una taxa d’atur per sobre de la mitjana del Camp de Tarragona i de tota Catalunya. Concretament el municipi del Tarragonès  ha registrat una taxa del 15’26% sensiblement per damunt dels 14’88% del Camp de Tarragona i molt per sobre dels 12’69% registrats de mitjana a tota Catalunya. Aquestes dades contrasten amb la decisió pressa per part de l’equip de govern de no acceptar les nostres al·legacions per millorar el programa impuls a l’ocupació 2017 i retallar un 24% la partida destinada a tal efecte.