Edifici del municipi

Proposen oferir mediació i assessorament a les comunitats i exigir als bancs una declaració responsable d’estar al dia amb les comunitats de veïns com a requisit per operar amb l’Ajuntament

Vila-seca en Comú ha presentat de cara al ple del proper divendres 28 d’octubre una moció per donar suport a les comunitats de veïns i veïnes que pateixen impagaments d’aquells habitatges que s’han quedat les entitats bancàries després d’una execució hipotecària.  Concretament la moció proposa oferir mediació i assessorament a les comunitats de veïns afectades i exigir a les entitats bancàries, com a requisit per operar amb l’Ajuntament, una declaració responsable d’estar al dia dels pagaments a les comunitats de veïns.

Segons els membres de la formació assembleària a Vila-seca existeixen moltes comunitats de veïns que estan patint aquesta situació de morositat i consideren que el consistori no pot continuar impassible davant d’una situació tan injusta. Així mateix assenyalen que el consistori no pot permetre que les mateixes entitats que han desnonat a persones per falta de pagament i que han rebut grans quantitats de diners públics per resoldre els seus problemes, s’hagin convertit en un problema per a les comunitats, al no complir amb les seves obligacions.