Cada mes Elisabet ens comenten les seves impressions del darrer ple.