A continuacó, la justificació de les nostres votacions:

3.1 Aprovació, si escau, del conveni amb el departament d’ensenyament de la generalitat de catalunya per a la supressió de les barreres arquitectòniques a les escoles del municipi.d'actuacions dels ens locals susceptibles de cofinançament, període 2014-2020

Sentit del vot: A favor

L’Escola Sant Bernat Calvó, Torroja i Miret, Mestral i Cal.lípolis, són les més antigues del municipi. Ja han trigat a posar els ascensors, segurament amb l’excusa que tant acostumades en tenen amb el comentari de «no és la nostra competència». Ens alegrem que comenci a canviar el discurs i els fets i que serveixi per tot el què segons vostès «no és la nostra competència» però és una clara necessitat de dignitat per les persones amb disfonia funcional i pels treballadors i treballadores dels centres educatius que puguin optar a una plaça amb diversitat funcional que afecti a la seva mobilitat. Molts municipis han fet conveni amb la Generalitat per posar l’ascensor a les escoles públiques del seu municipi i pensem que a Vila-seca també es podria haver fet molt abans. Tot i així ens alegrem que per fi s’hagi donat el pas i reivindiquem la necessitat d’acabar amb les barreres arquitectòniques amb més celeritat de la que estan demostrant. Pensin que encara tenim algun altre equipament sense ascensor com és la biblioteca municipal i cal posar-hi remei. A més treballarem i insistirem per aconseguir que es posi un ascensor a cada edifici de l’escola Torroja.

4.1 Aprovació, si escau, de la modificació de la numeració de policia de les plantes baixes situades en el bloc 2, escales d i e, de l'edifici situat entre el carrer de Monterols, de Sant Jordi, de Beatriu de Queralt i avinguda de la verge de Montserrat.

Sentit del vot: A favor

Tràmit tècnic que posa solució a una disfunció.

5.3.a Moció en defensa dels camins rurals al terme (Decidim)

Sentit del vot: A favor

Considerem que la següent moció és positiva. Dona goig anar pels camins rurals de municipis com  ara Reus o la Canonja i veure que tots els seus camins estan senyalitzats i que qualsevol caminant pot saber cap a on va el camí que està recorreguent.

5.3.b Moció en defensa dels camins rurals al terme (millora) (Decidim)

Sentit del vot: A favor

Si hem dit que la anterior moció era positiva, aquesta moció és imprescindible. Des de la nostra posició, com a representatns de la ciutadania i amb el poder executiu que tenim, no podem permetre uns camins rurals que, per la seva perillositat posin en risc a les persones que l’empren. Així mateix, volem aprofitat la bona disposició d’aquesta moció per conèixer l’estat de les negociacions per recuperar el Camí de Vila-seca a la Canonja ja que, segons ens han comunicat des del municipi veí, la resposta de la Generalitat no ha estat gens satisfactoria i han pres cartes en el assumpte. Que farem des del nostre consistori?

5.3.c Moció per renovar i millorar les instal·lacions esportives de l’estadi municipal de Vila-seca i el seu entorn (Decidim)

Sentit del vot: A favor

La següent proposta coincideix completament amb el nostre ADN i li donarem tot el nostre suport. Considerem essencial aprofundir en els mecanismes de participació democràtica i, en aquest cas, considerem imprescindible fer partícips a les entitats esportives en el desenvolupament d’aquest ambiciós projecte que, a ben segur, posarà remei a la lamentable situació de les instalacions esportives del nostre municipi, especialment pel que fa a les instal·lacions pròpies de l’atletisme i el tennis.

Per altra banda, volem recalcar que fer partícips a les entitats esportives no es fer trobades unilaterals i a porta tancada amb les diferents entitats. Cal fer-ho de manera oberta i transparent, tal i com substancia aquesta moció.

Si bé ens encantaria que no fos així, considerem que aquesta moció no prosperarà entre, d’altres coses, perquè tot el que suposa crear una taula on coincideixin membres dels diferents grups municipals amb representants de les entitats del poble ha estat sempre vetat per part de l’equip de govern. Tant de bo ens equivoquem.