3.1. Aprovació, si escau, de la declaració d’àrees prioritàries i serveis públics essencials als efectes de l’Article 20 DOS de la LGPE 2016

Sentit del vot: A favor

Si bé el següent acord converteix l’excepció en norma, ja que pràcticament tots els serveis de l’Ajuntament són considerats essencials o prioritaris, i, per tant, poden ser reforçats, des de Vila-seca en  Comú estem a favor que es prengui el següent acord ja que cal contractar més personal a jutjar pel resultat de l’estudi psicosocial de les condicions de treball del personal de la corporació. (Sense anar més lluny els resultats d’aquest informe posen de manifest que la càrrega de treball del personal està en el límit i reclama prendre mesures urgents per pal·liar aquesta problemàtica.)

Tanmateix, si bé votarem a favor de l’acord, demanem que després de l’estiu s’obri l’oferta pública d’ocupació local per aconseguir estabilitat en les contractacions públiques municipals i perquè es puguin complir les jubilacions, llicències i descongestionar de treball el personal de l’Ajuntament.

3.2. Aprovació, si escau, de rectificació de l’inventari general de béns i drets d’aquest Ajuntament i dels seus organismes autònoms, els Patronats de Música i Turisme, referida a 31-12-2015

Sentit del vot: Abstenció

Des de la nostra formació ens decantarem per abstenir-nos ja que no hem tingut possibilitat temporal ni material per corroborar les dades de l’inventari.

Hi ha hagut una nova instrucció per portar  a terme la comptabilitat i on abans i havia un material i unes concessions que es comptabilitzaven i ara no.

Ha canviat la gestió comptable, realitzada per una empresa però encara no tenim una base de dades actualitzada, com comprendran falta transparència. Quan hi hagi aquesta transparència i els comptes clars, votarem a favor.

4.1. Aprovació, si escau, del calendari de les festes locals del municipi per a l’any 2017

Sentit del vot: A favor

5.2 Moció Acord municipal per un nou país lliure de corrupció (Decidim)

Sentit del vot: A favor

Si bé posem en dubte que arran d’aquest acord siguem capaços de forçar la dimissió de Fernández Díaz, des de la nostra formació votarem a favor. Ja n’hi ha prou de posar l’aparell de l’estat per perseguir polítics en funció de la seva ideologia.

5.3 Moció Suport als afectats síndromes sensibilització central (CIU i Decidim)

Sentit del vot: A favor

Des de Vila-seca en Comú trobem fantàstic que s’intenti combatre les síndromes de sensibilització múltiple. Cal advertir, però, que existeixen moltes dificultats per confirmar el seu diagnòstic així com també per definir quines síndromes s’inclouen dins d’aquest conjunt. Això fa, ens agradi o no, que actualment constitueixi un autèntic repte tractar aquesta problemàtica tant per les administracions com pels professionals sanitaris que s’hi enfronten. Per aixó, considerem que no només hem de treballar des de l’àmbit més concret sinó que cal veure tots els factors possibles. Per exemple, des de l’àmbit de la prevenció, cal tenir en compte que molts especialistes consideren, com possibles factors determinants, elements o substàncies dels productes de neteja o del propi medi ambient. Cal preguntar-se doncs… com portem el tema del glifosat i l’estudi sobre la qualitat de l’aire?

Per altra banda, si bé pensem que els acords que es presenten son molt encertats, també s’hauria de tenir en compte la creació d’espais municipals lliures de xenobiòtics per tal de facilitar que les persones afectades puguin gaudir de l’aire lliure a Vila-seca.

Per últim, ens veiem en la obligació de destacar que el Parlament de Catalunya ja havia aprovat, ara fa just un any, una resolució reconeixent les Síndromes de Sensibilització Central, però, malauradament, en l’últim moment, CiU i ERC van rebaixar el contingut del text fent desaparèixer alguns dels punts clau que els col·lectius de malalts reclamaven, com el reconeixement d’invalideses. També cal rememorar el paper de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) i la seva polèmica sobre les altes mèdiques injustificades per motius purament economicistes. Les retallades en matèria sanitària continuen afectant als col·lectius de malalts més vulnerables, i pels afectats de les Síndromes de Sensibilització Central la lluita haurà de continuar. Sigui com sigui estem contents amb la iniciativa i li donem tot el suport.