VIDEO 1/2

VIDEO 2/2

Aquest darrer ple han sigut més de cuatre hores, com comença a ser tònica habitual, per sort, ja que vol dir que després de tants anys el plenari és un espai de debat i construcció. Per aquesta raó pujarem el vídeo en dues parts, d’aquesta manera serà més immediat.

Ves al punt de l'ordre del dia directament

Ves al punt de l’ordre del dia que vulguis directament:

1er. Aprovació de l’acta anterior: https://www.youtube.com/watch?v=d3GggbiOIhI&feature=youtu.be&t=22s

2n.- Despatx d’ofici: https://www.youtube.com/watch?v=d3GggbiOIhI&feature=youtu.be&t=3m48s

3er.- Proposta de l’alcaldia presidència: https://www.youtube.com/watch?v=d3GggbiOIhI&feature=youtu.be&t=8m45s

4t. Assumptes d’hisenda i activitat econòmica: https://www.youtube.com/watch?v=d3GggbiOIhI&feature=youtu.be&t=11m47s

5è. Mocions presentades pels grups municipals

6è i 7è. Assumptes urgents i torn obert de paraules: https://youtu.be/j5DQS3qg-Qo?t=1h52m13s

A continuacó, la justificació de les nostres votacions:

3r.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA

Sentit del vot: Abstenció

4.4 APROVACIO, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIO DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCIC DE 2017 I SEGUENTS.

Sentit del vot: En contra

Tal i com va dir el senyor president de la Comissió d’Hisenda i Activitat Econòmica estem davant d’unes ordenances fiscals fetes sota el lema, dit textualment pel president, “canviar per a que no canvii res”.  Senyors i senyores de l’equip de govern, amb aquesta proposta que avui aprovareu continuem immòvils, congelats. Continuem impassibles davant les desigualtats i la pobresa.

Una vegada més estem davant d’una política impositiva allunyada de criteris d’equitat, redistribució, progressivitat, justícia social i sostenibilitat ambiental.  Per tant, com ja vam anticipar a la comissió pertinent, el nostre vot serà en contra. Així mateix, us comunico que ja hem començat a treballar amb la societat civil, organitzacions socials i plataformes ciutadanes per presentar de cara l’any vinent una proposta d’ordenançes fiscals amb una distribució més justa i més redistributiva de la càrrega tributària local.

Existeixen moltes maneres de recaptar ingressos i, segons com es faci, queda retractada la línea ideològica que hi ha al darrere. En aquest cas aquestes ordenances fiscals denoten clarament una ideologia conservadora que no suposa cap alternativa a la reproducció de les desigualtats socials.

Existeixen moltes fòrmules per aconseguir unes ordenances fiscals que siguin socialment més justes. Nosaltres, per exemple,  establiriem una correlació entre la bonificació i els nivells de renta més un bonificador en funció del nombre de fills o pel fet de ser família monoparental. Això seria aplicable a qualsevol taxa o impost i propiciaria un veritable efecte de progressivitat i redistribució.  I no, si es fa bé no es recaptaria menys. Més aviat el que proposem és que aquelles persones que més tenen i més poden aportar, puguin fer un esforç més gran per alleugerir a aquelles que menys poden. D’això se’n diu justícia social i solidaritat.

5.2.1 MOCIÓ REBUIG RESOLUCIO 261/XI PARLAMENT DE CATALUNYA (C's)

Sentit del vot: En contra

Si bé normalment no ens posicionem excessivament en les qüestions supra municipalistes considerem que el que planteja aquesta moció és totalment incoherent i ens veiem obligats a dir la nostra.

Considerem que no es sostè que, mentre critiquen que el Parlament de Catalunya està incomplint els art. 1, 2, 9 i 168 de la Constitució Espanyola, no tenen cap remordiment per pactar amb el PP, el partit que ha incomplert, només per posar alguns exemples, el Preàmbul de la Constitució, que ha blindant a Rita Barberá al Senat burlant-se de l’article 14 ( «els espanyols són iguals davant la llei «), que inventa una» llei Mordassa «difícil de casar amb els articles 17 sobre la llibertat, el 20 sobre la difusió de pensaments, idees i opinions, i el 21 sobre el dret de reunió. Un partit que ataca amb les seus retallades a l’article 27 sobre educació, que prefereix les amnistia fiscals a fer complir l’article 30 sobre un sistema tributari just i que amb la reforma laboral deixa sense efecte els articles 35 sobre el dret al treball i a la remuneració suficient o el 37 sobre negociació col·lectiva.

Entenem que l’estratègia política de Ciutadans és fer creure als seus votants que no hi ha problemes més enllà del Procés, però nosaltres i nosaltres no entrarem en aquest joc. Per tots aquests motius i si bé acostumem a abstenir-nos en qüestions territorials, el nostre vot serà en contra.

5.2.2 REDUCCIÓ CO2 I ENERGIES RENOVABLES (C's)

Sentit del vot: A favor

A aquesta moció sí que votarem a favor. Hem de dir que ens sorpren gratament que el grup municipal de Ciudadanos digui explicitament a la moció que cal anar més enllà dels arguments purament economicistes per defensar l’equilibri mediambiental i la salut pública. Aprofitem la benentesa per preguntar a l’equip de govern com va l’estudi sobre la qualitat de l’aire ja que ara per ara no tenim constància de que s’hagi fet res a Vila-seca i ha passat més d’un any. Patim uns nivells de polució que a Alemania estan prohibits. Ens importa la salut pública o només ens interesa els beneficis a curt termini a costa de les generacions futures? Ens fa pena i ràbia que la mirada dels nostres governants només estigui ficada en el present més immediat.

5.2.3 SUPERVISIÓ MITJANS DE COMUNICACIÓ (TRANSPARÈNCIA) (C's)

Sentit del vot: A favor

Entenem el que voleu dir i compartim el sentit últim però com a títol ens hauria agradat més RECOMENDACIÓ MOCIÓ PER LA TRANSPARÈNCIA DE L’ÚS DE LA PUBLICITAT INSTITUCIONAL A MITJANS  DE  COMUNICACIÓ. No obstant no té major importància. Parlem d’una moció feta amb molt bona intenció tot i que la veiem incompleta. Creiem que per fer una bona supervisió de l’us i el pressumpte abús que es fa dels mitjans de comunicació caldria afegir dins dels acords el control i supervisió de les partides destinades a Promocions i Accions de Suport al Sector Turístic, Activitats Festives Promocionals, Publicitat i Màrqueting, Comunicació Social i Publicitat d’Assumptes Municipals. Si s’incorpora aquest paràgraf als acords no tenim inconvenient en donar el nostre suport a la proposta. Per cloure la nostra justificació volem deixar una frase per a la reflexió i que cadascú la interpreti com vulgui de Lord Northcliffe:

“Periodisme és allò que algú no vol que se sàpiga. La resta és propaganda.”

5.4.1. MOCIÓ REBUIG RESSOLUCIÓ 261/XI PARLAMENT DE CATALUNYA (PSC)

Sentit del vot: En contra

Aquesta moció, al igual que la moció homònima de Ciutadans també l’entenem incoherent. Sembla que l’Estat Federal per al PSOE és com l’IBI de l’Església; només se’n recorden quan estan a l’oposició. A més obliden que no pot existir un federalisme com a tal sense reconèixer el dret a decidir. De fet, considerem que tant la Constitució espanyola com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya permeten, si hi ha voluntat política, consultar el poble català sobre el seu futur. El problema està, per tant, en la voluntat. I la voluntat és sempre política, política amb majúscules.

Tornant al federalisme, trobem surrealista la postura del PSC-PSOE. De fet considerem que vostés han contaminat la paraula, l’han desnaturalitzat i estan col·laborant a apartar-la de la pregunta final. I és que el federalisme o és democràtic o no és federalisme. És a dir, o la relació federal entre dos o més estats és lliure, voluntària i decidida pel poble, o es tracta d’una nova imposició que manté la situació preeminent d’un sobre l’altre. Per tant, o el federalisme és de lliure adscripció i basat en el dret a l’autodeterminació de les dues parts, o no és federalisme.

Per tancar l’argumentació volem rememorar que el Consell Nacional del PSC va aprovar l’any 2012 un programa electoral en el qual es recollia explícitament el «dret a decidir» del poble de Catalunya. Així doncs, per una qüestió de salut democràtica recomanem al Grup Municipal dels Socialistes a que insti al seu partit a que torni als postulats del 80% de la ciutadania de Catalunya que reclama el dret a decidir.  

5.4.2 MOCIÓ PAU A COLOMBIA (PSC)

Sentit del vot: A favor

La pau a Colòmbia és un fet històric i votarem a favor

5.4.3 MOCIÓ A FAVOR DEL TTIP (PSC)

Sentit del vot: En contra

Hem de manifestar que la moció que presenta el grup socialista de l’ajuntament de Vila-seca, en col·laboració amb ICV Vila-seca, per impulsar mesures que puguin assolir un acord transatlàntic per al comerç i la inversió entre la UE i els EUA (TTIP), ens omple de sorpresa.

Del PSC ens ho podíem esperar, ja que la història del PSOE està plena de contradiccions, amb el seu famós no d’entrada a la OTAN. Però no així d’ICV Vila-seca, quan Ernest Urtasun, sempre ha reiterat que «cal aturar la negociació».

En el primer paràgraf de la moció, ens volen fer veure que el TTIP cal, a causa del impacte de la crisi. Caldria recordar-li als socialdemòcrates i als ecosocialistes del nostre municipi que aquesta crisi que hem patit, i que continuem patint, té el seu origen en la gestió neoliberal de les economies capitalistes. Si tenen algun dubte sobre aquesta qüestió, els recomanem llegir l’estudi del Doctor en Economia i Professor del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sr. Albert Recio Andreu, sobre la crisi del neoliberalisme.

No obstant això, surrealistament els socialdemòcrates i ecosocialistes del nostre municipi pretenen buscar una sortida a aquesta crisi, que és conseqüència de l’aplicació de polítiques neoliberals, amb més neoliberalisme, és a dir, acceptant el TTIP.

Se’ns trasllada que «la política comercial és la principal política d’impuls al creixement». Però quina política comercial? Afavorirà a les pimes o a les multinacionals? Suposarà la fi dels negocis locals?

Segons Ernest Urtasun, el TTIP no beneficiarà a les pimes. En la integració de mercats tan grans, anirem cap a un procés de concentració de multinacionals, que en res beneficiarà les ciutadanes i ciutadans.

Que el sistema econòmic actual mereix una revisió és una cosa amb el que la majoria estarem d’acord, però per què negociar des del TTIP, quan ja hi ha un marc multilateral per fer-ho, que és l’OMC?

Ens traslladen la seva necessitat per la importància geopolítica. Però ens estranya que no es plantegin internament si les respostes a aquesta anàlisi de la situació geopolítica que ens exposen no s’allunyen molt dels valors socialistes i coincideix sense reserves amb els liberals més acèrrims i els conservadors dels 28 estats membres.

Des del grup socialista al ple de l’ajuntament s’insta el Govern a defensar la màxima transparència i informació en tot el procés de les negociacions. Doncs bé, pensem que el mateix s’hauria d’exigir al PSOE, ja que, com a partit membre del Grup de l’Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates, defensa un tractat que compta més amb les empreses que amb els membres electes pels ciutadans, que saben més per filtracions que per informació oficial.

Així mateix, des del grup socialista al ple de l’ajuntament s’insta a exclusions d’interès general, com l’aigua, la salut o l’educació. Sembla ser que obliden els factors mediambientals. Segons Ernest Urtasun, el TTIP portarà amb si una rebaixa d’estàndards en la protecció mediambiental.

Un altra organització d’ampli bagatge, com és Greenpeace, assenyala que en nom del «lliure comerç» s’estan posant en risc estàndards de qualitat i seguretat rellevants per a la producció agrícola, l’alimentació i la salut dels ecosistemes. Per exemple, els estàndards de qualitat europeus impedeixen la utilització de determinades substàncies químiques, hormones i fàrmacs en la producció de carn i només permeten el cultiu d’una varietat de transgènic. No obstant això, la regulació d’Estats Units és molt més flexible.

Per si això fos poc, el TTIP podria afavorir l’ús de tècniques com el fracking, que poden suposar un perill tant per a les persones, com per a la biodiversitat. S’ha consultat amb Libera i altres organitzacions adscrites a la campanya Stop TTIP?

Continuant amb la moció s’assenyala que el TTIP no hauria de ser tan dolent, si es respecten els preceptes de l’OIT. Doncs bé, hem de dir que no opinen d’igual manera els sindicats membres de la Confederació Europea de Sindicats i el propi sindicalisme nord-americà (AFLCIO), que exigeixen que les negociacions s’interrompin immediatament i que el TTIP mai vegi la llum, per suposar una amenaça als drets laborals conquerits fa molts anys, als principis democràtics i a la naturalesa i funcions dels Serveis Públics, que es poden veure envaïts pel negoci i els interessos privats, vulnerant el seu caràcter d’atenció pública, universal, de qualitat i gratuïta.

Doncs bé, com podrà observar qualsevol que hagi estudiat la situació, es veuen versions contradictòries entre els sotasignants i els sindicats. No obstant, com que considerem que sobre drets laborals cal tenir més en compte l’opinió dels sindicats, encara que només sigui per bagatge, experiència i perquè la seva raó d’existir sigui precisament la defensa dels drets de la clase obrera, ens decantem per aquests últims.

Per últim el grup socialista exposa al ple de l’ajuntament que el ISDS serviria perquè els interessos privats no puguin debilitar els objectius de la política pública. Doncs bé, l’única forma que els interessos privats no puguin debilitar els objectius de la política pública seria posant fi de forma immediata al TTIP. Si no donem peu a que es produeixin aquests conflictes, no necessitarem comprovar si l’ISDS els resol.

Doncs bé, si tornem a atendre als sindicats, podem veure que CCOO assenyala que el ISDS no seria capaç de revertir les ingerències externes de les transnacionals a la sobirania dels estats. Posa com a exemple els casos de Repsol a Egipte, Philip-Morris a Uruguai, la petroliera Occidental Petroleum a Equador, Vattenfall a Alemanya, o Ethyl Corporation al Canadà, on les empreses han actuat contra decisions dels estats, i en tots aquests casos el ISDS, tal com està plantejat, no hagués tingut mecanismes per protegir els interessos dels estats. Finalment, un altre sindicat gens sospitós de extremista i radical, com és UGT, també ha manifestat clarament el seu posicionament contrari al respecte.

Així doncs, la nostra formació votarà clarament en contra i volem aprofitar l’avinentesa per fer una crida a la participació en les mobilitzacions convocades pels sindicats el proper 15 d’octubre, contra el TTIP a Reus.

5.4.4 MOCIÓ MARQUESINA BUS (PSC)

Sentit del vot: A favor

Afortunadament la cuarta moció que presenta avui el Partit Socialista és la primera que veritablement tracta una temàtica propiament municpal. Una moció senzilla i efectiva a la que votarem a favor sense preambuls.

5.4.6. MOCIÓ TORN DE PARAULA AL PLE (PSC)

Sentit del vot: A favor

Pel que fa a la sisena moció que el grup municipal socialista presenta al consistori hem de manifestar el nostre suport. No obstant, hem de dir que ara fa més d’un any que el nostre grup municipal va enviar una proposta de reglament de participació ciutadana per treballar-la conjuntament amb la resta de partits polítics. Malauradament, aquesta proposta, que incloia aquesta aportació i moltes altres, ha estat desatesa per tothom malgrat el gran treball que va fer el nostre equip. Així doncs, volem aprofitar l’ocasió  per demanar a totes les forces polítiques del municipi una resposta al respecte i per demanar a l’equip de govern com va el reglament que s’està allargant ad infinitum.   

5.5.1 MOCIÓ SERVEI DE RODALIES (DECIDIM)

Sentit del vot: A favor

A grans trets estem d’acord amb el contingut de la moció tot i que considerem que s’hauria d’haver subsumit en la primera moció presentada a la sessió plenària d’avui. Amb això no volem dir que sigui culpa dels propossants de la moció sino que més aviat deixa palés les dificultats per poder treballar plegats en qüestions que clarament necessiten la unitat d’acció de les forces polítiques vila-secanes. És evident que la nostra formació també tenia i té clares desavinences amb la justificació de motius de la primera moció. Però no en els acords ni en la conveniència de actuar amb unitat d’acció. Sigui com sigui, des de Vila-seca en Comú també fem nostra aquesta moció i aprofitem per convidar a tothom a asistir a la concentració per un servei de rodalies digne que celebrarem el proper 10 d’octubre amb plataformes ciutadanes.   

5.5.2 MOCIÓ FRANQUISME (DECIDIM)

Sentit del vot: A favor

Tot i que no crec que sigui pas una novetat, des de la nostra formació volem declarar amb fermesa el nostre rebuig a la dictadura franquista i emplacem a totes les forces municipals a treballar per acabar amb el denominat franquisme sociològic encara present al nostre territori. Cal fer un clar esforç per treballar la memòria històrica a Vila-seca.