A continuacó, la justificació de les nostres votacions:

Proposta de alcaldia presidència.

Sentit del vot: A favor

4.1 Aprovació, sl escau, de la modificació núm. 212017 del pressupost municipal 2017, mitjançant suplements de crèdits crèdits extraordinaris.

Sentit del vot: EN CONTRA

La següent modificació de crèdit consisteix, principalment, en la incorporació de 3.3M€ de romanents per realitzar inversions sostenibles. La major part de la modificació s’emprarà per millorar camins, mobiliari urbà, enllumenat, espais verds i per encetar el procés de millora de les instal·lacions de l’estadi municipal. Si bé trobem que aquestes inversions són positives i comportaran una millora en la qualitat de vida i en el benestar de la ciutadania, trobem a faltar inversions per millorar l’economia local, la cultura i l’educació. Ens fa molta pena que l’ajuntament doni l’esquena a equipaments essencials del nostre municipi com són el mercat municipal i la biblioteca. Així mateix, considerem discutible la previsió de 150.000 euros anuals per destinar-ho al lloguer de l’enllumenat nadalenc.

Per altra banda, aquesta modificació de crèdit posa de manifest que els pressupostos participatius han castigat al nucli de la Pineda en relació a la resta de nuclis urbans. Dels 300.000 euros destinats a la lliure elecció de la ciutadania, a Vila-seca aniran 170.000, a la Plana 100.000 i, a la Pineda, 30.000. Només un 10% dels pressupostos participatius es destinaran a millores del nucli de la Pineda. Per últim, tampoc veiem coherent que no se’ns hagi donat informació respecte els 160.000 destinats a adquisició de patrimoni.

Així doncs, pels motius expressats i, per respecte als veïns i veïnes del nucli de la Pineda, ens veiem obligats a votar en contra.

4.2 Aprovació, si escau, de modificació dels estatuts del patronat municipal de turisme.

Sentit del vot: A favor

La següent modificació consisteix en la incorporació de la figura de tresorer delegat al patronat per imperatiu legal.  

4.3 Aprovació, si escau, de modificació dels estatuts del patronat municipal de música.

Sentit del vot: A favor

La següent modificació consisteix en la incorporaració de la figura de tresorer delegat al patronat per imperatiu legal.  

5.1 Aprovació, si escau, de modificació del catàleg-relació de llocs de treball de l’ajuntament, any 2017.

Sentit del vot: A favor

La següent modificació consisteix en la incorporaració de la figura de tresorer per imperatiu legal.

6.1 Moció presentada pel grup municipal de c’s sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista (tea)

Sentit del vot: A favor

Com bé diu la moció les entitats que componen el tercer sector exerceixen unes tasques que haurien de correspondre a les administracions públiques de manera desinteressada i altruista i es mereixen tot el nostre reconeixement. Com no pot ser d’altra manera la nostra agrupació donarà suport a la següent moció. Tanmateix, considerem que s’hauria d’incloure tots els tipus de necessitats educatives especials. L’escola, per ser veritablement inclusiva, ha de dotar-se de recursos.

6.3 (PSC) Moción para dar nombre a una calle, placita o jardín en memoria de antonio muñoz (el del quiosco)

Sentit del vot: A favor

Des de la nostra formació volem aprofitar la següent moció per reivindicar la incorporació de noms de dones als carrers de la ciutat per acabar amb la descomunal desproporció que existeix entre els topònims masculins i femenins. Tanmateix, no pretenem que es substitueixi la nomenclatura dels carrers que ja existeixen amb noms d’home per altres de dones, però sí que aquests últims es tinguin en compte per a les vies de nova creació. Aquest fet contribuiria a normalitzar una situació «injusta» per a més de la meitat de la població.
Pel que fa la proposta en qüestió considerem que realment seria més positiu que fos la mateixa ciutadania qui trii el nom dels nous carrers i places de Vila-seca aprofitant processos participatius com el dels pressupostos. Sigui com sigui, com que la moció només insta a que s’estudiï la possibilitat i ofereix alternatives com la creació d’un monòlit allà on tenia el quiosc, li donarem suport.

6.3 (PSC) Moció per a la modificació de la normativa que permeti recuperar habitatges ocupats il·legalment a vila-seca

Sentit del vot: Abstenció

Des de la nostra formació considerem que s’ha de treballar per detectar i eradicar les màfies que trafiquen amb pisos buits per llogar-los il·legalment. Creiem però, que, més que l’acció punitiva, el millor remei per acabar amb les màfies és dotar-nos d’un parc d’habitatges socials.

6.4 Moció presentada pel grup municipal de decidim vila-seca-acord municipal.

Sentit del vot: A favor

Han passat 42 anys de la fi del franquisme i 78 de la fi de la guerra civil, però, després de tants anys, sembla que el règim franquista encara no ha mort del tot. De fet cada poc temps ens trobem amb declaracions o homenatges que així ens ho recorden.
Els seus crims no s’han investigat, ni els seus culpables s’han jutjat. N’hi ha que diuen que és millor no obrir les ferides, però és que aquestes no s’han tancat mai. Com deia el poeta argentí Juan Gelmán, després que els dictadors desapareguin de l’escena, apareixen immediatament els organitzadors de l’oblit. Dins dels organitzadors de l’oblit s’emmarca l’actual equip de govern que, després de gairebé 30 anys en el poder i després de 10 anys des de l’aprovació de la llei de memòria històrica, encara no ha mogut un dit per recuperar un dels fets més rellevants de la història contemporània de Vila-seca.
Perquè és imprescindible dignificar i honrar les persones assassinades per la dictadura franquista durant la guerra civil a Vila-seca. Perquè és inassumible que encara avui no s’hagi fet res al respecte. Perquè cada dia que passa és més necessari la creació d’un espai de memòria perquè els fets no caiguin en l’oblit. Donarem suport a la moció.