VIDEO 1/2

VIDEO 2/2

Aquest darrer ple han sigut més de tres hores, com comença a ser tònica habitual, per sort, ja que vol dir que després de tants anys el plenari és un espai de debat i construcció. Per aquesta raó pujarem el vídeo en dues parts, d’aquesta manera serà més immediat.

Ves al punt de l’ordre del dia que vulguis directament:

  1. Aprovació de l’acta del ple anterior 
  2. Donar compte decrets d’alcaldia
  3. Assumptes d’hisenda
  4. Assumptes de serveis al territori
  5. Mocions grups municipals:
  6. Assumptes urgents
  7. Torn obert de paraules

Continúa en un altre vídeo.

 

A continuacó, la justificació de les nostres votacions:

4.1 Aprovació, avantprojecte restauració per al desenvolupament cultural del celler noucentista de Vila-seca per acollir-se a la convocatòria de seleccions d'actuacions dels ens locals susceptibles de cofinançament, període 2014-2020

Sentit del vot: A favor

En termes generals, des de la nostra formació entenem el següent projecte molt positiu, ja que segueix una direcció que considerem òptima per impulsar l’economia local d’una manera sostenible, que vetlla per oferir un impuls qualitatiu al turisme i que permetrà dinamitzar la vida social i cultural del municipi. A més, també ens congratula que es tingui en compte la realització d’un projecte participatiu per definir l’ús definitiu d’aquest espai.

No obstant, com no pot ser d’altra manera, restarem expectants a la realització del projecte executiu i vetllarem per què la seva confecció s’adapti a les línies mestres vigents. Així mateix, donarem tot el suport per rebre el finançament europea i, en cas de que finalment no es pugui rebre, estarem atents a com es reconfigurarà i vigilarem per que no es produeixin sobrecostos. Finalment, també volem comunicar públicament que treballarem per aconseguir que aquest projecte permeti la creació de més ocupació de la prevista ja que pensem que és un dels pocs projectes municipals que permeten la creació de treball digne, estable i de qualitat. Així doncs, us donarem suport a aquest projecte en la mesura que reverteixi positivament a la majoria de vila-secans i no esdevingui una mole elitista. Volem que el celler sigui un veritable espai popular pel gaudir dels convilatans.

Si bé en termes generals som crítics amb la vostra gestió, considerem que és de justícia reconèixer també quan entenem que la tasca va en la bona direcció. En aquest sentit, avui volem reconèixer el codi de bon govern, la modificació dels ajuts d’urgència social i l’avantprojecte que avui aprovarem com tres de les accions que més ens han agradat en el que portem de mandat.

5.1 MOCIÓN ELABORACIÓN PLAN INTEGRAL COMERCIO (C'S)

Sentit del vot: A favor

Vila-seca en Comú votarà a favor de la següent moció, ja que la considerem encertada. De fet pensem que arriba tard tenint en compte que la diagnosi socioambiental de l’Agenda 21 ja considerava com un punt feble el fet que el sector comercial manté problemes de dispersió i manca de competitivitat. Segons l’informe, la dispersió dels establiments comercials al nucli de Vila-seca dificulta l’articulació d’eixos comercials. Aquest fet dificulta la funció de dinamitzador econòmic i social que desenvolupen els eixos comercials urbans. D’altra banda, la manca de varietat i el relatiu poc atractiu d’una part de l’oferta, juntament amb l’existència d’importants eixos comercials més competitius en altres municipis, provoca fugues de compradors força importants. Aquest informe va ser publicat l’any 2007. Que s’ha fet fins ara en aquesta direcció?

5.2 MOCIÓ PARC INFANTIL DE LA RIERA (PSC)

Sentit del vot: A favor

A grans trets no ens sembla malament el contingut de la moció i li donarem suport, no obstant creiem que els usuaris del dia a dia haurien de ser els que triïn com ho volen. Existeixen projectes d’arquitectura i urbanisme social molt macos que s’han produït a altres indrets que han resultat molt exitosos a través de processos participatius que, no només s’han basat en la tria de diferents propostes, sinó que s’han basat en la creació i la recerca de consensos amplis. Des de la nostra formació recomanem aquesta direcció si volem resultats òptims i sostinguts en el temps.

5.2.2 MOCIÓ LLEI D’APROFITMENT DELS EXCEDENTS ALIMENTARI (PSC)

Sentit del vot: A favor

Després que fa un parell de mesos presentéssim una moció en aquesta direcció a escala municipal. Lògicament, la nostra formació donarà suport a la següent proposta i animem a la resta de grups municipals i especialment a l’equip de govern a moure fitxa per aconseguir reduir el malbaratament d’aliments i que es puguin reconduir a la serva donació amb fins de justícia social.

5.4 MOCIÓ CREACIÓ COMISSIÓ DE FESTES (DECIDIM)

Sentit del vot: A favor

Des de Vila-seca en Comú som molt partidaris d’aquesta proposta, ja que no ens agrada gens l’actual manera de gestionar aquests afers. L’actual «taula de festes» jurídicament es pot considerar poca cosa més que una colla d’amics que assessoren al regidor de torn respecte com dinamitzar les festivitats del poble. Pensem que, sense l’actuació dels principals agents socials, difícilment tindrem unes festes degudament arrelades. Crítics amb aquesta realitat, fa al voltant de deu mesos que vàrem enviar al President del Patronat de Turisme més d’una desena de reglaments d’altres municipis per tal de crear-ne un pel nostre municipi. Malauradament, s’ha fet cas omís. Esperem que la proposta que presenta avui decidim no tingui la mateixa sort.

5.4.2 MOCIÓ CREACIÓ CONSELL D’INFANTS (DECIDIM)

Sentit del vot: A favor

Ens mostrem clarament a favor de la creació del Consell d’Infants a Vila-seca, destinar una petita partida pressupostària per les despeses ocasionades i  poder-nos afegir als municipis que ja el tenen des de fa anys Artès, Badia del Vallès, Barcelona, Berga, Callús, Cardedeu, Cornellà de Llobregat, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Moià, el Prat de Llobregat, Olot, Reus, Rubí, Sabadell, Sallent, Santpedor, Sant Feliu de Llobregat, Sitges i Súria, etc.

De fet, al nostre programa, en concret a l’apartat de Participació i Transparència tenim un subapartat que proposa els Consells Ciutadans, com a òrgans estables on les persones poden participar des de diversos àmbits. I també a l’apartat d’educació i en concret a la pàgina 38 tenim la creació d’un procés de participació infantil en la política de la infància que es diu “Tinc una idea” on els nens i nens recullen idees per fer propostes concretes sobre el seu entorn, que ve a ser una iniciativa com la del Consell d’Infants.

És enriquidor pel municipi donar veu als nens, nenes i adolescents perquè puguin tractar durant cada any  els problemes que més els preocupen i que puguin fer propostes al consistori, que aquestes siguin escoltades i es tinguin en compte, a partir de sessions de treball.

Animem a tots els grups municipals a sumar-s’hi a la moció perquè els Consells d’Infants puguin formar part de la participació veïnal a Vila-seca.

5.4.3 MOCIÓ 4 DE JUNY DIA DEL ASSOCIACIONISME CULTURAL (DECIDIM)

Sentit del vot: A favor

El teixit associatiu és un element clau de la vida catalana i un dels trets identitaris de la societat vila-secana i pensem que el contingut de la següent proposta fa justícia a aquesta tasca. Així mateix, creiem que presentar la proposta enguany és molt oportú vista la situació d’emergència associativa que viu avui el nostre municipi. Tanmateix, creiem que des del Consistori no sempre s’ha posat de relleu la importància d’aquestes entitats. Donar-lis importància no significa només parlar bé d’elles sinó tenir-les en compte i fer-les partícips de la confecció de la realitat vila-secana. Finalment i, tot i ser una casualitat, no ens estem de dir que és molt maco que aquest dia coincideixi amb l’Assemblea Constituent del Casal Popular del Rebotim.

5.4.4 MOCIÓ DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Sentit del vot: A favor

Com ja hem manifestat en diverses ocasions, Vila-seca en Comú rebutja que el Tribunal Constitucional sigui emprat amb finalitats partidistes. És molt greu que, com a conseqüència d’aquestes accions, es dificulti la millora del dia a dia de la gent que viu a Catalunya. Així mateix, tampoc defensem accions fetes pel govern de Catalunya com ara la forma en què han tractat la ILP d’educació. Volem uns governants que treballin a favor de la ciutadania.

5.5 MOCIÓ REBUIG VISITA OTEGI AL PARLAMENT (PP)

Sentit del vot: En contra

Considerem que la via parlamentària i pacífica és la via més encertada per la resolució dels conflictes. En aquest sentit pensem que una persona que es pot presentar a Lehendakari no pot ser vetada en un règim democràtic a participar en un Parlament. Així mateix, no entenem com un partit polític amb càrrecs que han sigut destacats membres de la dictadura franquista i que ha tingut un president honorífic que ha signat diverses sentències de mort no cregui en la recapacitació, en la reinserció i en la possibilitat de que es puguin reconstruir ponts pel diàleg.