A continuacó, la justificació de les nostres votacions:

2.1 APROVACIÓ, S ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL ATORGADA PER L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA A INSAGRA UNO, SL.

Sentit del vot: A favor

Vist l’informe jurídic i tota la documentació relacionada amb el cas entenem que és just aprovar la proposta. Considerem que l’interès públic està més que garantit amb la formulació presentada pels serveis jurídics i li donem tot el nostre suport.

3.1 APROVACIÓ, Si ESCAU, DEL PRIMER REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I GRUPS MUNICIPALS EN ELS ÒRGANS D'INFORMACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPAL

Sentit del vot: Abstenció

Moltes coses a dir en el punt que avui recordem.
El primer de tot és que arriba tard i malament. Tenim l’obligació de recordar que fer un reglament d’aquestes característiques va ser desestimat per l’equip de convergència que només va cedir després d’haver de recórrer al síndic i que aquest els estirés de les orelles. No contents amb això han anat dilatant el procés de manera innecessària fins a haver de recórrer per segona vegada al defensor del poble per fer respectar els drets de la ciutadania.
Entrant en el contingut del reglament en qüestió dir que d’una banda se’ns acusa de copiar, concretament a un servidor, quan el que vostès presenten no és més que un retalla i enganxa del model estàndard de l’ACM. Un retalla i enganxa sense cap indici de personalització ni adaptació al municipi. Està molt bé utilitzar models com a punt de partida. Millor encara és contrastar diferents models per poder crear-ne un que tingui el millor de cada. El que és una mica «cutre» és agafar un model 100% estàndard i deixar-ho tal qual.
Des de la nostra formació vàrem enviar al·legacions per personalitzar-lo i adaptar-lo a la realitat del nostre municipi sense que s’hagin tingut en compte. A més, cal dir que les justificacions a la desestimació de les al·legacions són insostenibles, ja que la legislació explica clarament que les desestimacions de les al·legacions han d’estar raonades en el document d’aprovació final. Lamentablement en aquest document l’únic que se’ns diu és que les al·legacions no corresponen per ser tècniques i per no estar ajustades a dret. Sr. Toquero, sàpiga que dir això no pot considerar-se una desestimació raonada. Sota quines lleis no s’ajusta a dret? En base a quin criteri són tècniques? Sàpiga que el següent document perfectament es pot recórrer. No ho farem perquè volem que s’aprovi i que d’una vegada per totes es pugui respectar el dret de la ciutadania a que els diferents grups municipals tinguem veu en els mitjans municipals però les coses s’han fet malament, molt malament. Per això, si bé estem parlant d’una proposta que abanderem, davant les contínues pràctiques caciquils i intransigents que venim patint i, davant la no consideració de les xarxes socials com a un mitjà de comunicació municipal, el nostre grup municipal es veu obligat a abstenir-se.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D’INCENTUS A LES EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2017

Sentit del vot: En contra

El primer que hem de dir és que, respecte al 2016, la partida destinada al programa impuls a l’ocupació es retalla un 24% passant de 500.000 € 380.000 €. Per tant, es posin com es posin, l’esforç que es preveu per impulsar l’ocupació minva significativament.
D’altra banda el sr. Toquero indica que «s’ha fet el pertinent Treball d’actualització de les mateixes fent la lectura del mercat laboral i la situació del moment. Imagino que la» lectura «s’haurà plasmat en algun document de treball realitzat per algun tècnic, no? ¿ens podran passar almenys l’informe que justifiqui els canvis que proposen? Si no és així estaríem parlant d’unes bases poc serioses i rigoroses.
Entrant en matèria hem de dir que ens congratulem pel fet que s’eliminin les ajudes per a contractes inferiors a 6 mesos i s’ampliïn a majors de 45, ja que és una cosa que venim batallant des del 2015. No obstant això, hi ha una gran quantitat de propostes que es queden pel camí. Així doncs, vist que han fet cas omís de les nostres propostes, el nostre vot serà negatiu i així podrem presentar al·legacions per, entre altres coses, aconseguir que s’augmentin les ajudes per afavorir la contractació dels integrants de col·lectius en risc d’exclusió social com són, per exemple, les supervivents a la violència de gènere, els aturats de llarga durada, les persones a càrrec de famílies monoparentals o nombroses així com tenir en compte ajustar les ajudes segons la mida de l’empresa per poder afavorir de manera particular a les petites i mitjanes empreses que són les que deixen en major proporció la riquesa que generen en el territori. També presentarem propostes per incentivar la creació de cooperatives, fundacions i desenvolupar l’economia social i solidària al municipi.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES EXTRAORDINÀRIES DEL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ, ANYS 2014 I 2015.

Sentit del vot: Abstenció

Entenem que la següent aprovació arriba per no fer la feina correctament en el seu moment. No obstant, i, si bé tot i que tard estem d’acord, com correspon a qüestions prèvies a la nostra entrada a les institucions ens abstindrem.

5.1 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LAS MOCIONES APROBADAS EN PLENO Y PUBLICACIÓN DE LAS NO APROBADAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA WEB MUNICIPAL. (MOCIÓ C's)

Sentit del vot: Abstenció

Pel que fa a aquesta moció hem de destacar en primer lloc que el títol fa referència al portal de transparència mentre que l’acord primer el que proposa és instar que els grups municipals publiquin les mocions en els seus respectius espais. En aquest sentit caldria recordar al grup municipal de cuidadanos que l’espai dels grups municipals ha d’estar en la pàgina de Vila-seca.cat, no al portal de transparència. Així doncs, deixeu-me que faci ús del refranyer espanyol per dir-los «Consejos vendo que para a mi no tengo«. Suposo que sabran perquè us ho dic.

D’altra banda no ens sembla bon precedent que es reguli el que els grups municipals han de posar en els seus respectius espais sempre que el que posin no vagi més enllà de les funcions i accions pròpies del grup municipal.

Pel que fa al seguiment de les mocions completament d’acord pel que, si no modifiquen o suprimeixen el primer punt, ens abstindrem.

5.2 PROMOCIÓ DE PRODUCCIÓ I CONSUM D’ENERGIES NETES PER CONSOLIDAR LA SOBIRANIA ENERGÈTICA LOCAL (Moció PSC)

Sentit del vot: A favor

La situació energètica de l’estat espanyol és escandalosa i bona part de la culpa la tenen la connivència existent entre el poder polític i les grans companyies energètiques del país. Portes giratòries, impostos al sol, tarifes escandaloses i una infinitat de qüestions injustificables que ens porten a la desastrosa situació actual. Per això, i, deixant de banda que el grup municipal que presenta la moció forma part d’un partit en bona part responsable del desgavell actual, votarem a favor. Així mateix, instem a l’equip de govern a que treballi en la generació d’energia pròpia a través de fonts renovables per aconseguir un municipi més autosuficient i sostenible. Veure com es reguen les rotondes malgrat que plou o la inexistència de plaques solars en edificis públics són senyals que encara no anem en aquesta direcció

5.4 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA- ACORD MUNICIPAL. SUPORT A LA REFORMA HORARIA

Sentit del vot: A favor

Un cop més volem felicitar el grup municipal Decidim per presentar una moció amb una formulació exquisita i amb uns acords precisos i fonamentats. És una llàstima que el talent dels diferents grups municipals no sempre sigui escoltat per l’equip de govern. En aquest cas pensem que, vistos els precedents, mai l’equip de govern permetrà la creació d’una taula en la qual formin part grups municipals de l’oposició. Sigui com sigui, la reforma horària és una cosa fonamental per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral i, per tant, per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i el benestar social. Per tant, teniu el nostre suport.