Al ple del 29 d’abril del 2016, vam presentar la moció per l’aplicació de la llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica en nom de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), que va ser aprovada per 20 vots a favor i l’abstenció del PP