Tal i com es pot apreciar al següent gràfic, extret del Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, el municipi de Vila-seca presenta una despesa per habitant molt inferior a la dels municipis de les rodalies en serveis socials i promoció social. De fet...

leer más