Entrada a la Facultat de Turisme i Oci del Campus Vila-seca

Presentem una moció amb l’objectiu d’atorgar una aportació econòmica, en concepte d’ajuda a l’estudi, als estudiants que facin pràctiques a l’Ajuntament, al Patronat de Turisme i al Patronat de Música.

En la sessió plenària celebrada el 26 de febrer de 2016, Josep Poblet, Alcalde de Vila-seca, es va comprometre, a petició del Regidor de Vila-seca en Comú Mario Téllez, a remunerar als i les estudiants que tinguin contractes de pràctiques amb l’Ajuntament de Vila-seca o els Patronats de Turisme i Música, sempre i quan no hi haguessin inconvenients legals.

Davant d’aquesta realitat i, després de un llarg temps d’espera i de fer els estudis pertinents, hem confeccionat una moció on manifestem que no hi ha cap inconvenient legal ja que, segons el Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, l’alumnat pot percebre una aportació econòmica de l’empresa, institució o entitat col·laboradora, en concepte de borsa o ajuda a l’estudi.

Més enllà dels preceptes legals, atorgar una ajuda als alumnes en pràctiques és necessari per una qüestió de justícia social i perquè la major part dels estudiants cursen assignatures lectives en el període que fan pràctiques, cosa que dificulta molt treballar i la igualtat d’oportunitats.

Són molts els Ajuntaments de Catalunya i de tota la resta de l’Estat que remuneren les pràctiques professionals. A més a més, les empreses i les organitzacions punteres fan servir les pràctiques per captar talent i els becaris reben una compensació econòmica.

Per últim, volem recordar que el Parlament Europeu ha prohibit les pràctiques no remunerades en la institució i que a països com França, Alemània Dinamarca o Noruega totes les pràctiques són remunerades. En funció d’aquesta exposició, entenem que Vila-seca ha de formar part del grup d’administracions responsables que remuneren les pràctiques.