En els moments de crisi, les organitzacions eficients busquen solucions i les incompetents busquen culpables. Nosaltres hem optat per ser útils. Per aquest motiu, des de l’esclat de l’estat d’alarma hem formulat moltes propostes al govern municipal. Destaquem les següents:

✅ Creació d’una borsa de voluntariat per realitzar serveis bàsics de suport mutu.
✅ Augmentar la quantitat de menjar que s’entrega en el banc d’aliments per a persones vulnerables.
✅ Facilitar les gestions per obtenir alimentació bàsica en cas de vulnerabilitat.
✅ Creació de mecanismes per assegurar l’obtenció d’aliments frescos per a les famílies en situació de vulnerabilitat.
✅ Creació d’un servei d’orientació a treballadors/es autònoms/es i petits empresari/es.
✅ Creació d’un cartell per penjar al petit comerç local amb les indicacions de les mesures d’higiene i seguretat a prendre.
✅ Fer difusió de les botigues locals que porten aliments a casa.
✅ Comprar PCR per poder fer proves al personal laboral.
✅ Fer difusió de la campanya “establiment segur” del Institut Català de la Dona en el marc de la pandèmia.
✅ Augmentar la neteja i la desinfecció acceptant l’oferiment de pagesos del municipi que han posat el seu tractor a disposició del bé comú.
✅ Augmentar el control i la vigilància en el nucli de la Pineda per evitar l’arribada de persones a la seva segona residència.
✅ Fer un seguiment telefònic de les persones grans que viuen soles.
✅ Realitzar una campanya per promocionar el “bon veïnatge” i l’ajuda entre iguals.
✅ Creació d’un servei d’atenció psicològica professional per a personal sanitari i veïnat del municipi en general.
✅ Creació d’un servei per felicitar els aniversari dels infants.
✅ Estudiar la possibilitat de millorar la connectivitat de l’alumnat del municipi amb dificultats.
✅ Seguiment de l’adequació dels equipaments de protecció individuals del personal de les empreses subcontractades.
✅ Seguiment i control de la situació a la residència.

‼ Moltes d’aquestes iniciatives s’han implementat. Altres estan en curs i són poques les que s’han descartat.

🤝 En molts casos les propostes han coincidit amb la resta de grups municipals. 💪 En altres casos han servit per esperonar l’equip de govern.

‼ No volem atribuir-nos el mèrit de les accions preses per l’Ajuntament al llarg del confinament. ✊ Sí volem donar compte del treball fet pel nostre grup al llarg de les innumerables assemblees virtuals que hem realitzat des del començament de la quarentena.

👩‍💻 La feina no s’atura. Aviat s’adoptaran noves mesures i ens estem esforçant per aconseguir que la nostra sensibilitat es vegi representada en les diferents accions presses per l’Ajuntament.