Àrea d’habitatge de l’Ajuntament de Vila-seca

Volem aconseguir que es planifiquin el conjunt d’estratègies i actuacions que es duran a terme en els propers sis anys per garantir el dret a gaudir d´un habitatge digne.

Des del Grup Municipal de Vila-seca en Comú presentarem una moció en el proper ple municipal per demanar l’elaboració d’un Pla Local d’Habitatge. El Pla Local d´Habitatge (PLH) és un document tècnic i polític, regulat per l´article 14 de Llei 18/2007 del Dret a l´Habitatge, que defineix el conjunt d´estratègies i actuacions que s´han de dur a terme des del govern local en matèria d´habitatge en els propers sis anys. La seva finalitat és assolir el dret dels ciutadans i les ciutadanes a gaudir d´un habitatge digne en condicions adequades a la seva capacitat.

Un cop s’hagi aprovat la proposta, vetllarem per aconseguir que el pla pugui recollir la voluntat d’impulsar un parc públic d’habitatges de lloguer assequible i d’habitatge de lloguer social amb l’objectiu d’assolir el mínim del 15% d’habitatges destinats a polítiques socials establert per la Llei 18/2007. Cal assenyalar que avui dia no s’arriba ni al 5% d’habitatges destinats a polítiques socials.

Aquest pla és un instrument fonamental per a poder realitzar una política local sèria i rigorosa en matèria d’habitatge. Així mateix, consideren que la seva posada en marxa és més necessària que mai, atès l’augment del preu dels lloguers a la ciutat i la creixent situació de persones amb dificultats per trobar un habitatge digne.

Moció per la creació d’un Pla Local d’Habitatge

Publicat a:
DelCamp.cat