Façana de l’Ajuntament de Vila-seca

Un catàleg de serveis és un document que recull informació de les prestacions que ofereix l’Ajuntament als ciutadans i ciutadanes. Són, per tant, uns instruments útils perquè la ciutadania conegui els serveis que ha de rebre i pugui participar en la seva millora.

En aquest sentit, per donar a conèixer la totalitat dels serveis que el nostre Ajuntament ofereix, des del Grup Municipal de Vila-seca en Comú, seguint les recomanacions de millora de l’Informe de Fiscalització de l’exercici 2016, proposem la creació d’un catàleg de serveis municipals que serveixi com una guia de consulta àgil i ràpida perquè les veïnes i veïns de Vila-seca disposin d’una visió panoràmica dels serveis que ofereix l’Ajuntament i permeti atendre amb més eficàcia a la ciutadania i adreçar-la amb més celeritat al departament o al servei més adient per satisfer les seves necessitats.

Moció per crear un catàleg de serveis municipals

Publicat a:
Diari La Ciutat