Centre de Salut de Vila-seca

L’adhesió permetrà intercanviar experiències amb altres ciutats en matèria de salut i desenvolupament sostenible, així com obtenir formació, suport tècnic i econòmic per a projectes i activitats que promoguin la promoció i protecció de la salut en el context urbà.

Des del Grup Municipal de Vila-seca en Comú presentarem en la propera sessió plenària una moció per aconseguir l’adhesió del nostre municipi  a la Xarxa Catalana de Ciutats Saludables. La xarxa forma part de la Red Española de Ciutats Saludables, una entitat impulsada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i el Ministeri de Sanitat per promoure la salut i el desenvolupament sostenible a nivell local.

L’adhesió a la xarxa permetrà intercanviar experiències amb altres ciutats en matèria de salut i desenvolupament sostenible, així com obtenir formació, suport tècnic i econòmic per a projectes i activitats que promoguin la promoció i protecció de la salut en el context urbà.

Aquesta Xarxa, de la qual actualment formen part més de 160 ciutats de tot Espanya, va neixer l’any 1988 i està emmarcada en el projecte europeu Ciutats Saludables de l’Organització Mundial de la Salut. La finalitat principal és la millora del benestar físic, mental i social de la ciutadania.

Moció per l’adhesió a la Xarxa de Ciutats Saludables

Notícia publicada a
DelCamp.cat