Elisabet i Mario, regidors de Vila-seca en Comú

Hem presentat una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) com resposta a la denegació de la petició que vam formular per accedir a un estudi per implementar un sistema de transport públic urbà de titularitat municipal.

Considerem que, amb la denegació d’aquesta petició, s’ha vulnerat el dret a la informació dels regidors i de les regidores. Així mateix, considerem que aquest fet suposa un greuge comparatiu atès que els regidors i regidores de l’equip de Govern sí que disposen d’aquesta informació.

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’òrgan independent de tutela del dret d’accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual qualsevol persona pot reclamar si una administració catalana (Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, sector públic i organismes vinculats a qualsevol d’aquestes administracions, Parlament de Catalunya, universitats, administracions independents, cambres i col·legis professionals) li ha denegat, totalment o parcialment, l’accés a la informació que havia sol·licitat o si no l’hi ha lliurada.

L’equip de govern de Vila-seca ja ha estat denunciat per nosaltres en dues ocasions davant el Síndic de Greuges per la vulneració del dret de la ciutadania a la pluralitat política. En totes dues ocasions el Síndic ens va donar la raó cosa que va provocar que l’Ajuntament creés un Reglament de Participació dels Grups Municipals i que eliminés el butlletí municipal atès que no oferia informació de tos els grups polítics del consistori.

Reclamació davant el GAIP de Vila-seca en Comú

Publicat a:
Diari La Ciutat
Diari Del Camp
Diari Tarragona 21
Infocamp