Proposem bonificar els petits propietaris que lloguin a preus justos i iniciar els tràmits per adquirir temporalment habitatges de fons voltors després de l’aixecament de la suspensió de l’article 15 de la Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge per part del Tribunal Constitucional

Des del Grup Municipal de Vila-seca en Comú hem anunciat que presentarem al ple de juliol dues mocions orientades a garantir el dret a un habitatge digne i assequible per a tota la població. Considerem que tot i que l’Ajuntament hi té poques competències hi ha marge suficient perquè les polítiques municipals millorin l’accés a l’habitatge i per combatre la nova bombolla immobiliària que s’està produint.

En la primera moció demanem la concessió d’ajuts per al pagament de l’IBI d’habitatges destinats a lloguer social amb un preu inferior al 30% segons l’índex mig de lloguer publicat per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya. La finalitat és mobilitzar el parc d’habitatges buits existents en el municipi de manera que es destinin a lloguer social.

En quant a la segona moció proposem aplicar l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial un cop aixecat el veto del Tribunal Constitucional.  Aquest article permet als ens locals adquirir a justipreu habitatges en mans de fons voltors per un període de quatre anys com a mínim i de deu anys com a màxim. L’objectiu és aconseguir habitatges per garantir una alternativa habitacional a les persones que es troben en risc d’exclusió residencial. Cal destacar que, com Vila-seca està considerada com un àrea amb una demanda residencial forta i acreditada, la Generalitat de Catalunya assumiria un 50% del cost de les adquisicions temporals.

Tot i que aquestes mesures no solucionaran totalment el problema de l’habitatge al municipi, ajudaran a aminorar el risc d’exclusió residencial”.  Malgrat tot afirmen que “la millor iniciativa relacionada amb l’habitatge seria la creació d’un Pla de l’Habitatge de caràcter quinquenal, proposta presentada pel mateix grup al ple de juny de l’any passat i que fou desestimada amb els vots en contra de l’equip de govern tot i ser una recomanació de l’Agència Catalana d’Habitatge.