Des del Grup Municipal de Vila-seca en Comú hem realitzat un document amb propostes de millora dels pressupostos participatius per compartir-lo l’equip de govern, els grups municipals i amb el conjunt de la ciutadania per aconseguir corregir les deficiències detectades aquest any i aconseguir que els propers pressupostos participatius siguin millors. Hem presentat propostes de millora a nivell pedagògic, de difusió, normatiu, de pluralitat, de valoració econòmica, de rigorositat, en el recompte i de proporcionalitat. És un document obert a totes les propostes i consideraciones que ens feu arribar.

 

PROPOSTES DE MILLORES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017