Centre Municipal de Formació i Ocupació Vila-seca

Volem que a les subvencions destinades a impulsar la contractació de persones majors de 45 anys s’incloguin altres col·lectius de difícil ocupabilitat com els aturats de llarga durada o les persones acollides a la renda mínima d’inserció.

Tal i com van manifestar en el darrer ple municipal, hem presentat un document amb propostes per la millora del Pla Impuls l’Ocupació 2018 amb l’objectiu d’incorporar altres col·lectius de difícil ocupabilitat a les subvencions previstes per incentivar la contractació de majors de 45 anys.

Concretament, demanem incloure els següents col·lectius: aturats i aturades de llarga durada, persones acollides a la renda mínima d’inserció, persones amb diversitat funcional, dones que han patit violència de gènere i joves majors de setze i menors de trenta anys provinents d’institucions de protecció de menors.

De la mateixa manera que les persones majors de 45 anys són considerades com un col·lectiu de difícil inserció laboral, la legislació vigent també reconeix dins d’aquesta categoria als altres col·lectius mencionats anteriorment. A més a més, entenem que aquest raonament cobra més pes si s’analitza el escàs grau d’execució de la partida anomenada ‘Subvencions per a Foment de l’Ocupació’. Aquesta partida va executar-se en un 34’95% l’any 2017 i consideren que la de l’any 2018 no arribarà a executar-se en un 50%, tot i reduir-se la partida inicial de l’exercici 2018 dels 500.000 euros de 2017 a 375.000 euros d’enguany.  Per tant, afirmen hi ha marge de sobres per fer front al possible increment de la despesa sense que es necessiti modificar la partida.