Presentació del programa de Vila – seca En Comú .
Divendres 15 de maig a les 20:00 al centre cívic de Vila – seca
Dissabte 16 de maig a les 20:00 al centre cívic de La Plana
Diumenge 17 de maig a les 12:00 al centre cívic de La Pineda

cartel programa