Trobareu l’ordre del dia del ple i la documentació associada a cada punt d’aquest EN AQUEST ENLLAÇ

A continuacó, la justificació de les nostres votacions:

3.1 RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

SENTIT DE VOT: POSITIU

Hem pogut veure que és  un tràmit per fer una adaptació a la llei 27/2013, de 27 de desembre, llei LRSAL i la llei 15/2014 de racionalització en el servei públic en el document,entre d’altres, aprovada pel govern de la Generalitat de Catalunya amb data 6/08/2015.

3.2 APROVACIÓ, SI, S’ESCAU DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS PEL FINANÇAMENT I LA GESTIÓ DELS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA PEL 2016

SENTIT DE VOT: NEGATIU

Com ja hem mencionat en darreres ocasions, el nostre grup desitja la municipalització dels Serveis Socials per aconseguir una millor qualitat a través d’una atenció més directa i personalitzada. Considerem, de fet, que estem davant d’una de les competències més importants que té un Ajuntament de cara a garantir benestar al municipi i que, per tant, uns governants valents i socialment compromesos haurien d’assumir aquesta competència.

Si bé no negarem que és més còmode per vostés que es segueixin gestionant des del Consell Comarcal, és el nostre deure, com a representants del poble, treballar per aconseguir els millors serveis socials possibles i això només s’aconseguirà si assumim una competència que per llei ens pertany.

Per aquest motiu, com que som conscients de que es poden fer les coses molt millor municipalitzant el servei, la nostra formació votarà en contra de la següent pròrroga.

4.1 MOCIÓ DE SUPORT A L’APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC (PDU) (CiU, C’s, PSOE i PP)

» open=»off» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]

SENTIT DE VOT: NEGATIU

En referència a la següent moció la primera cosa que volem advertir és que, segons el nostre parer i el de moltes organitzacions, és falaç argumentar que el següent projecte suposarà un nou pas endavant en el model turístic d’oci familiar vigent sinó que, més aviat, el pot posar en risc.

Aquesta afirmació no ens la treiem de la butxaca sinó que és manifesta a diferents estudis de la facultat de turisme de la URV, finançats per fons europeus i amb el suport dels ajuntaments de la zona i el Patronat de Turisme de la Diputació, que no han indicat aquesta direcció en el turisme sinó que més aviat han advertit que la implantació d’aquest projecte pot provocar desequilibri territorial i desigualtats en el sector,  generant altes concentracions turístiques en aquests ressorts, en detriment de la resta del territori tal com ha succeït en llocs com Atlantic City.

Així mateix, els estudis al respecte també han advertit que el projecte està orientat a una visió de curt termini, sense efectes estables per a l’economia local i amb una forta dependència exterior. ‘BCN World, el desencaix d’un projecte’ (2014)

Així doncs, parlem d’un projecte pensat per què els inversors generin riquesa a costa de la gent del territori que, a més, patiran els efectes perversos que hem mencionat més d’un cop.  

Pel que fa a la tramitació legislativa que esmenta la moció, cal recordar que la Llei (6/2014) també serví per rebaixar els impostos al joc i per canviar la legislació en matèria de casinos i permetre el joc a crèdit, canvis en les polítiques de control d’accés per permetre l’entrada a menors, controls més fràgils per tenir premis de casinos, etcètera.

Srs Regidors i Regidores de l’Ajuntament, per què es pensen que es va prohibir el joc a crèdit? Per què es pensen que es va prohibir l’accés a menors? No hi ha cap alternativa per la reactivació econòmica que projectes faraònics propis d’estats en vies de desenvolupament? Nosaltres pensem que sí. Pensem que per reactivar l’economia s’han de cercar alternatives econòmiques més sostenibles i endògenes que siguin capaces de generar una riquesa que es quedi al territori i arribi de la manera més redistribuida possible a la nostra gent.

Per altra banda, cal recordar que la nova llei i la rebaixa d’impostos la va demanar expressament el grup Veremonte, de la mà de Xavier Adserà i Enrique Bañuelos, i avui dia ja no pinten res al projecte. Cal recordar que en aquell moment les xifres de inversió eren 4.800M€ i que el Govern català preveia que el complex assoliria els 10 milions de visitants i que generaria 40.000 llocs de treball entre directes i indirectes. El projecte vigent serà suficientment lucratiu com per recuperar tots els diners que es perdran dels altres casinos amb la rebaixa fiscal?

Tenint en compte que les previsions actuals, que no són ni de bon tros les que motivaren el canvi legislatiu, està clar que no. Per tant, és de sentit comú admetre que caldria derogar-ho d’immediat i tornar a estudiar la suposada rendabilitat del canvi impositiu.

Així mateix, i ja acabant l’exposició, hem de manifestar que, al contrari del que diu la moció, el PDU no es troba en una fase avançada de tramitació sinó que, al contrari, l’aprovació inicial és el primer pas en la tramitació. Ara cal resoldre a fons les al·legacions presentades, pels Ajuntaments, col·legis professionals i l’Assemblea Aturem Bcn World. Així doncs, no podem dir que va amb retard, s’està complint el que diu la Llei d’Urbanisme. Els que acusen que això va amb retard, es volen saltar la llei? No s’enrecorden que el Parlament va tramitar la modificació legislativa per tràmit d’urgència? Per tant, ara per ara, de retards ni un, al contrari.

Per últim, una vegada més volem deixar ben clar que la construcció d’un complex de casinos i jocs d’apostes mai serà compatible amb el turisme familiar i que, per tant, donar suport a aquest projecte resta qualitat, responsabilitat i sostenibilitat al model vigent.

Per tots aquests motius i molts altres, Vila-seca en Comú no dona suport a aquest projecte i no votarà a favor d’aquesta moció.

4.2.1 MOCIÓ LIMITAR ACUMULACIÓ CÀRRECS POLÍTICS (C'S)

SENTIT DE VOT: POSITIU

La nostra formació no té inconvenient en votar a favor de la següent moció tot i que no creiem que sigui gaire útil ja que som un govern municipal i la moció demana coses que superen el nostre àmbit d’acció.

4.2.2 MOCIÓ PASSOS DE VIANANTS AMB MOBILITAT REDUIDA AL POLÍGON ALBA (C'S)

SENTIT DE VOT: POSITIU

Vila-seca en Comú troba molt encertada la següent proposta que, de fet, també va ser tractada pel grup socialista i el nostre grup a diferents comissions Informatives. A més, creiem que és una qüestió urgent ja que són moltes les persones amb mobilitat reduïda que van al cementiri creuant l’estació i les condicions per fer-ho són molt deficients.  

4.3.1 MOCIÓ SUPORT PIMES (Decidim VIla-seca)

SENTIT DE VOT: POSITIU

El nostre grup votarà a favor de la següent proposta ja que considerem que pot contribuir a enfortir l’economia local millorant l’estabilitat de les petites i mitjanes empreses del municipi que són, ni més ni menys, el principal agent en creació de feina i que té un rol encara més important en quant a la creació de feina indefinida.

4.3.2 MOCIÓ D’AJUTS AL MONITORATGE D’ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECIALS (DECIDIM Vila-seca)

SENTIT DE VOT: POSITIU

Fins ara les empreses de menjador no cobreixen el monitoratge o servei de vetlladors/es per alumnes amb necessitats educatives especials i fins i tot, moltes vegades s’ha fet servir part del temps que el vetllador ha de dedicar a l’alumne dins de l’horari lectiu perquè pugui quedar-se al menjador escolar, en detriment d’una atenció individualitzada en les hores lectives i per tant, disminuint la qualitat educativa que es mereix l’alumnat amb necessitats educatives. És per aquest motiu que veiem necessària, al igual que es cobreixen el 100% de les beques menjador per als alumnes que compleixen els requisits i que el consell comarcal no cobreix al 100%, així com també beques, ja sigui des del consell comarcal, com de l’Ajuntament que cobreixi el temps de menjador escolar pels nois i noies amb necessitats educatives especials, amb la figura tan necessària del vetllador/a.