Assemblea d’Acció Local

El proper divendres quatre de novembre a les 19 hores celebrem assemblea oberta a tots els veïns i veïnes a la nostra seu, ubicada al 76 del carrer de la Riera, amb el següent ordre del dia. 1. Aprovació de les actes de les darreres dos assemblees 2. Demandes veïnals...

[VIDEO] Ple municipal 28/10/2016

VIDEO 1/2 VIDEO 2/2 A continuacó, la justificació de les nostres votacions: Sentit del vot: En contra La següent proposta de modificació de crèdit consisteix en una suplementació de gairebé un milió d’euros per quadrar números de cara el tancament de l’excercici. Si...

Avui toca ple!

Ordre del dia: 1 r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2016. 2n.- DESPATX D’OFICI. 2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA DES DEL NÚM. 00529 AL NUM 00600 DE 2016. 3r.- ASSUMPTES D'HISENDA I...

Assemblea Acció Municipal

El proper dimecres 26 de novembre a les 19 hores celebrem assemblea oberta a la ciutadania a la nostra seu ubicada al carrer de la Riera número 76 amb el següent ordre del dia: 1- Aprovació acta darrera assemblea 2- Demandes veïnals 3- Aprovació, si s'escau, de la...

Assemblea d’Acció Municipal

El proper divendres 21 de d'octubre a les 19 hores celebrem assemblea oberta a la nostra seu ubicada al número 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia: 1- Aprovació acta darrera assemblea 2- Demandes veïnals 3- Donar compte de les comissions...

Segueix-nos a Twitter