Assemblea Ordinària

El proper divendres 22 de març a les 19 hores celebrarem assemblea oberta a tota la ciutadania a la nostra seu ubicada al 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia: Aprovació acta de la darrera assemblea Demandes veïnals Aprovació mocions proper ple...

Assemblea Ordinària

El proper dimecres 27/02/2019 celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania a la nostra seu ubicada al 76 del carrer de la RIera amb l'ordre del dia que indiquem a continuació: Aprovació actes de les darreres assembles Demandes veïnals Aprovació del sentit de vot del...

Segueix-nos a Twitter

Videoteca

Tipo de error: "Forbidden". Mensaje de error: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Dominio: "youtube.quota". Razón: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Comprueba en YouTube si el id UCV-urwRYKw6d-FuP82ZpTLA corresponde a un channelid. Revise el FAQ del plugin or envíe los mensajes de error a support.