Hem realitzat un estudi amb dades extretes de l’Observatori de Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’evidenciar la situació real de Vila-seca en matèria de precarietat laboral. Concretament l’estudi demostra que Vila-seca genera, proporcionalment, més contractes temporals i més contractes d’una duració inferior al mes que la mitjana comarcal, provincial i catalana.

.