Mocions 2016

Aquí trobaràs totes les mocions presentades al ple, tant si les presenta només Vila-seca en Comú o conjuntament amb altres grups municipals.

Pressupostos participatius

Moció sobre els usos dels espais municipals

Moció per Incentivar un acord que permeti la donació d'aliments en bon estat no aptes per a la venta a col·lectius amb necessitats

Moció per oferir cooperació real des del municipalisme per afrontar l'actual crisi humanitària dels refugiats

Moció per a crear una normativa reguladora dels matrimonis civils celebrats per l'ajuntament

Moció per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’administració pública local.

Moció per a la creació d'un registre de proveïdors i un registre de licitadors en relació amb els contractes menors i el procediment de contractació

Moció per la creació de reglament d'ús pels centres cívics municipals

Moció per oferir el suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR).

Moció per la promoció de vehicles híbrids i elèctrics

Moció per declarar el Vila-­seca zona Llliure de Paradisos Fiscals.

MOCIÓ DE SUPORT A LES COMUNITATS DE VEÏNS I VEÏNES DAVANT ELS IMPAGAMENTS DE LA BANCA.

MOCIÓ PER DECLARAR VILA-SECA MUNICIPI LLIURE D'ESPECTACLES AMB ANIMALS SALVATGES

Moció per l'aplicació efectiva de la llei de mesures urgents per afrontar l'emergencia en l'àmbit de l'habitatge y la pobresa energètica a Vila-seca

MOCIÓ PER ADHERIR VILA-SECA AL MOVIMENT "CIUTATS EN TRANSICIÓ"

MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA TAXA PER GRAVAR ELS PISOS BUITS DE GRANS TENIDORS

MOCIÓ PER IMPLEMENTAR LA CREACIÓ D’UNA TARGETA MONEDER D’IMPULS SOCIAL.

MOCIÓ PER MILLORAR L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE LES REGIDORES I REGIDORS DE LA CORPORACIÓ.

Segueix-nos a Twitter

Videoteca

Tipo de error: "Forbidden". Mensaje de error: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Dominio: "youtube.quota". Razón: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Comprueba en YouTube si el id UCV-urwRYKw6d-FuP82ZpTLA corresponde a un channelid. Revise el FAQ del plugin or envíe los mensajes de error a support.