Mocions 2015

Aquí trobaràs totes les mocions presentades al ple, tant si les presenta només Vila-seca en Comú o conjuntament amb altres grups municipals.

Moció per a elaborar un Reglament Orgànic Municipal (ROM). Presentada en conjunt amb tota l'oposició.

Moció per a la creació d'una comissió per a modificar els estatus dels patronats de Turisme i de Música. Presentada en conjunt amb tota l'oposició

Moció per a la creació del primer reglament de participació ciutadana de Vila-seca. Presentada en conjunt amb tota l'oposició

Moció qualitat de l'aire (Cel Net)

Moció per a què Vila-seca se sumi a la xarxa Ciutats d'acollida.

Moció per augmentar el temps que es posa a disposició dels regidors la informació pròpia dels assumptes a tractar als plens i a les comissions informatives

Moció per aprovar l'elaboració d'un reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d'informació i difusió municipal

Moció per incloure assessors a les comissions informatives

Moció per la realització d'una audiència pública sobre la presentació dels pressupostos municipals

Moció per la creació d’una agenda pública per l’alcalde i els regidors de l’equip de govern

Presentada amb Decidim Vila-seca; Moció per declarar Vila-seca ciutat lliure de desnonaments

Segueix-nos a Twitter

Videoteca

Tipo de error: "Forbidden". Mensaje de error: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Dominio: "youtube.quota". Razón: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Comprueba en YouTube si el id UCV-urwRYKw6d-FuP82ZpTLA corresponde a un channelid. Revise el FAQ del plugin or envíe los mensajes de error a support.