Els serveis socials són el quart pilar de l’estat del benestar

Després que el nom de Vila-seca aparegués en la major part de mitjans de comunicació de tot l’Estat com el penúltim municipi en inversió en Serveis Socials, l’Alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, va emetre un dur article on acusava, entre altres coses, de clientelisme i mala praxi a l’Associació de Directores i Gerents en Serveis Socials, entitat autora d’aquest estudi.

Vista la contrarietat de les versions de l’alcalde i l’associació, el Grup Municipal de Vila-seca en Comú va sol·licitar a Josep Poblet en el passat ple municipal que, a més d’escriure articles per defensar la seva gestió a Vila-seca, es posés en contacte amb l’associació que signava l’estudi per exigir una rectificació, “si tan convençut estava que falsejaven la realitat”.

L’Atenció a domicili és part dels serveis socials

Davant la negativa de Poblet a posar-se en contacte amb l’associació, al·legant motius de temps, els comuns van decidir enviar-los l’article a aquesta associació, amb l’objectiu de poder aclarir dubtes respecte les diferents versions contraposades en els mitjans.

La resposta de l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials a l’Alcalde de Vila-seca no es va fer esperar. Segons l’associació, l’objecte del seu estudi són els Serveis Socials, i no “les mesures de foment d’ocupació, o les pensions que un Ajuntament -legítimament- pugui tenir a favor dels seus empleats”.

L’entitat afirma que el seu estudi no valora les inversions que realitza un Ajuntament en altres conceptes de despesa que no siguin els Serveis Socials. Ni entra a comparar si és “molt o poc que s’ha invertit en pensions o ajudes als seus empleats, o al foment de l’ocupació en relació als oferts a la població general en Serveis Socials”.

Vila-seca no té menjadors socials

“Això és una decisió que forma part de l’autonomia municipal i que no ens cap més que respectar. Però el que sí fem -amb la mateixa legitimitat- és valorar la inversió que un Ajuntament “autònomament” decideix oferir als seus veïns en Serveis Socials. I en aquest cas, la inversió que reben els veïns de Vila-Seca en Serveis Socials que és, com assenyala l’estudi, manifestament millorable “, afirmen.

Des Vila-seca en Comú indiquen que Vila-seca és un municipi considerat per la Generalitat “amb grans problemes d’exclusió residencial”. A més, manifesten que moltes famílies, amb necessitats d’urgència social, es veuen obligades a utilitzar xarxes paral·leles alienes a l’administració local per satisfer les seves necessitats com són, per exemple, el grup “Ajuda a Vila-seca” o la “nevera solidària”.

Per tant, afirmen que “més enllà del que digui l’estudi, que ja de per si és significatiu, la realitat del carrer posa de manifest que és imprescindible augmentar la despesa en Serveis Socials.”

Publicat a