Introduïm una nova secció dins de Transparència; “Sous”
A partir d’ara es podrà consultar totes les retribucions rebudes per part dels nostres regidors. Es publicaran de manera mensual i anual.

Sous

Publicarem de manera mensual totes les retribucions que rebin els nostres regidors.