En la següent intervenció el portaveu de la nostra formació, Mario Téllez, exposa els fets més rellevants de la negociació dels presupostos de l’exercici 2020 i fa un breu resum de l’acord de mínims obtingut per no oposar-nos a la seva tramitació. «Un acord de mínims que ens permet continuar sent altaveu d’aquelles persones que menys veu tenen» Poc més de deu minuts que mereixen ser escoltats.