Als mesos més càlids s’arriba a temperatures superiors als 30º

Atenent les demandes de les famílies, les docents i dels mateixos infants de Vila-seca, des del Grup Municipal de Vila-seca en Comú hem anunciat que defensarem en la sessió plenària del proper divendres una moció per dur a terme millores en la climatització de les aules i els espais comuns dels centres educatius d’infantil i primària del municipi.

La situació continuada d’altes temperatures que viuen les escoles durant part del curs escolar ens obliga a garantir instal·lacions adequades per a l’alumnat i les professionals que treballen a les aules dels centres municipals. A més a més en els últims anys aquestes elevades temperatures han evidenciat reiteradament la necessitat de millorar la climatització en la qual es troben algunes escoles del municipi.

Segons el Reial Decret la temperatura ha d’estar compresa entre 17º i 27º

A nivell legislatiu, el Reial decret 486/1997, disposa que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre 17 i 27ºC i la dels locals on es facin treballs lleugers entre 14 i 25 ºC. Aquesta temperatura asseguren que es sobrepassa amb escreix a finals i inicis de curs. Especialment en els mesos de juny i setembre.

Aquesta iniciativa està inspirada en una proposta similar presentada pel Grup Municipal Assemblea de Cambrils. Fou aprovada per unanimitat en la sessió plenària del passat mes de setembre de l’Ajuntament de Cambrils.