Les assemblees són obertes a tota la ciutadania

El proper diumenge 3 de febrer a les 12 hores a la nostra seu ubicada al 76 del carrer de la Riera celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania amb l’ordre del dia que adjuntem a continuació:

  1. Ratificació dels òrgans interns.
  2. Decidir si ens presentem a les properes eleccions municipals.
  3. Aprovació del programa electoral base.
  4. Aprovació del reglament i el calendari de les primàries per confeccionar la llista electoral.
  5. Assumptes sobrevinguts
  6. Torn obert de paraules
  7. Selecció data de la propera assemblea