Anàlisi de dades: Quin és el nivell formatiu de la població de 16 anys o més? La següent taula és una comparativa del nivell formatiu de la població de 16 anys o més de Vila-seca en proporció al nivell formatiu de la població del mateix rang d'edat tant del conjunt de...

leer más