Ciutats Defensores dels Drets Humans

El proper divendres presentem una moció per estudiar l’adhesió a la Xarxa de Ciutats Defensores dels Drets Humans. ‘Ciutats Defensores dels Drets Humans’ és un projecte conjunt entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau, amb la participació de municipis catalans i altres institucions, que vol donar a conèixer la feina dels defensors i defensores dels drets humans al conjunt de la ciutadania dels municipis participants. Igualment es busca evidenciar i conscienciar a la ciutadania de les ciutats participants sobre la necessitat d’integrar la defensa dels drets humans en la tasca quotidiana.

Es tractaria d’organitzar entre els diferents municipis participants l’estada a Catalunya d’un grup de defensors i defensores dels drets humans durant un període de 7/10 dies per organitzar una sèrie d’activitats de diferent naturalesa com ara xerrades, tallers, trobades, reunions institucionals o visites a escoles que serviran per donar a conèixer la tasca dels defensors/es i la importància de recolzar-los.

Actualment Reus és l’únic municipi de la demarcació de Tarragona que forma part de la Xarxa de Ciutats Defensores dels Drets Humans. Si la iniciativa dels comuns prospera, Vila-seca serà el segon municipi en adherir-se. Hem mantingut contactes amb la xarxa i sabem que la incorporació del municipi del Tarragonès seria benvinguda.

Publicat a: