Captura de pantalla 2016-02-21 a las 8.07.09

Anàlisi de dades

Com s’està gestionat la crisi a Vila-seca a nivell laboral?
La següent taula és una comparativa trimestral de la taxa d’atur de la comarca, del Camp de Tarragona, de la província i de Catalunya, respecte a la taxa d’atur registrada en el municipi de Vilaseca, així com la seva variació interanual des de març de 2008 a març del 2014.

Les dades revelen clarament que la variació interanual de la taxa d’atur de Vila-seca és ascendent, és a dir, des del 2008 l’atur ha anat augmentant any rere any.
Així mateix, les estadístiques mostren amb rotunditat que la taxa d’atur de Vila-seca, per norma general, fou superior a la taxa d’atur de la comarca, del Camp de Tarragona, de la província i de Catalunya.
Segons les dades comparades, Vila-seca només registra taxes d’atur significativament inferiors 5/25 vegades en comparació les taxes comarcals, 4/25 vegades en comparació de les taxes del Camp de Tarragona, 8/25 vegades respecte a les taxes provincials i tan sols 3/25 respecte a les de Catalunya.
Per fer més comprensiu el quadre i poder realitzar la comparativa d’una manera més visual hem utilitzat els colors del semàfor: Rojo significa que la taxa d’atur de Vila-seca està un 1% per damunt o més. Verd significa que la taxa d’atur de Vila-seca aquesta un 1% per sota o més i en ambre significa que la diferència respecte a la taxa d’atur de Vila-seca no supera el +/-1%